Tweets at Sarmi, Papua around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Sarmi, Papua 30km.


Search Results

mfandre fandrem30

“di Jatim banyak perempuan bekerja membantu ekonomi keluarga. Utk kemewahan? Tidak! Mereka bekerja utk meningkatkan…

2018-04-21 10:51

mfandre fandrem30

Orientasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga berubah di era itu. Semula PKK memiliki doktrin gerakan kesej…

2018-04-21 10:30

mfandre fandrem30

Di masa Orde Baru, kementerian yang dijabat Khofifah itu bernama Menteri Peranan Wanita #KartiniJatim

2018-04-21 10:16

mfandre fandrem30

Yuk kenali bude khofifah lebih dekat
#Yukkenalibudekhofifah
@Relawankidul #Relawankidul @KhofifahIP @EmilDardak…

2018-04-17 20:42

mfandre fandrem30

Yuk Kenali Emil Lebih Dekat
#KenaliEmilLebihDekat
@EmilDardak @KhofifahIP #CagubCawagubNomer1 #KhofifahEmil…

2018-04-16 16:43