Tweets at Tarkastad, Tarkastad, Stormberg District, Eastern Cape around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Tarkastad, Tarkastad, Stormberg District, Eastern Cape 30km.


Search Results

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@ntsabomluleki @UWFM88_106FM @PastortheDJ No Bra Mlu bendizibhidanisa neSport

2019-05-22 15:45

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #NGQONDI

Skeem sisambatho esona sake saskhulu@ TARKATARD

2019-05-22 14:52

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #NGQONDI

Skeem sisambatho esona sake saskhulu

2019-05-22 14:50

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #NGQONDI

Skeem sisambatho esona sake saskhulu

2019-05-22 14:49

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #HLUTHISA

Ndiyijonge ngamehlo abomvu ukuba izobanjani without Mama Baleka Mb…

2019-05-22 14:47

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #HLUTHISA

Ndiyijonge ngamehlo abomvu ukuba izobanjani without Mama Balek…

2019-05-22 14:39

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #HLUTHISA

Ndiyijonge ngamehlo abomvu ukuba izobanjani without Mama Balek…

2019-05-22 14:28

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ TARKASTAD ivukile

2019-05-22 13:56

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ TARKASTAD (eZola) ndivukile Skeem

2019-05-22 13:52

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Ndiyothuka uMlu angabazi abantu beWrestling ayisoSport kanti yona

2019-05-22 13:50

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Ndiyothuka uMlu angabazi abantu beWrestling ayisoSport kanti yona

2019-05-22 13:49

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #NGQONDI

Intsingiselo: YileTeam yam ifune NEDBANK ngomlomo
Intsusa : ndizayiyekela kuMafa

2019-05-21 14:53

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #NGQONDI

Intsingiselo: Kukuthetha nje ungenzi
Intsusa : ndizayiyekela kuMafa

@MONTI

2019-05-21 14:50

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #NGQONDI

Intsingiselo: Kukuthetha ungenzi
Intsusa : ndizayiyekela kuMafa

2019-05-21 14:49

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #NGQONDI

Intsingiselo: Kukuthetha ungenzi
Intsusa : ndizayiyekela kuMafa

2019-05-21 14:48

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem ndivuke eMonti namhlanje ndingowaseTARKASTAD

2019-05-21 13:56

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem ndivuke eMonti namhlanje ndingowaseTARKASTAD

2019-05-21 13:55

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem ndivuke eMonti namhlanje

2019-05-21 13:52

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem ndivuke eMonti namhlanje

2019-05-21 13:50

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @Luckeez @PastortheDJ Skeem ndicela nindibhafisele iFriend yam ndithi Ntlentle xa ndimbiza useCala (060 396 7735)

2019-05-21 13:28

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez Skeem ndicela ndindivisele Friend yam ndithi Ntlentle xa ndimbiza uyabhafa 2dy useCala (060 396 7735)

2019-05-21 13:28

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma Skeem ndicela Bhafisa Yonelisa Mthwazi ebebhafa ngalamini yembali...nawuyazi k…

2019-05-20 15:54

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma Skeem ndicela Bhafisa Yonelisa Mthwazi ebebhafa ngalamini yembali...nawuyazi k…

2019-05-20 15:53

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma Skeem ndicela Bhafisa Yonelisa Mthwazi ebebhafa ngalamini yembali...nawuyazi ke boButiza bam

2019-05-20 15:51

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @mafa_bavuma Skeem ndicela Bhafisa Yonelisa Mthwazi ebebhafa ngalamini yembali...nawuyazi ke basasazi bam

2019-05-20 15:47

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ

Skeem ndivuke ndicinga le yomnye umsasazi othe uJoiner iDawana emveni kwangomgqibelo...aku…

2019-05-20 15:32

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ

Skeem ndivuke ndicinga le yomnye umsasazi othe uJoiner iDawana emveni kwangomgqibelo..…

2019-05-20 15:24

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez #NGQONDI

Awulahle Butiza

IZOLO NAMHLANJE NGOMSO @TARKASTAD

2019-05-20 14:50

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ngomgqibelo indincithile iWalk kaDan Dan...ngoku aya kwiFANS zabe…

2019-05-20 14:43

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ngomgqibelo indincithile iWalk kaDan Dan...ngoku aya kwiFANS…

2019-05-20 14:36

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ngomgqibelo ndiqonde ukuba mandingayicimi lefwn kuba xa ndiyiLight…

2019-05-20 14:22

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ngomgqibelo ndiqonde ukuba mandingayicimi lefwn kuba xa ndiyiL…

2019-05-20 14:21

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ndingomnye ongazihoyanga icalls ngomgqibelo ndavuka izolo ndisith…

2019-05-20 14:21

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez #HLUTHISA

Skeem ndingomnye ongazihoyanga icalls ngomgqibelo ndavuka izolo ndisith bendikobude ubuthongo

2019-05-20 14:13

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez TARKASTAD (dolophu) ime ngenyawo noko inxeba langomgqibelo lipholile

2019-05-20 13:53

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @Luckeez TARKASTAD (dolophu) ime ngenyawo noko inxeba langomgqibelo lipholile

2019-05-20 13:52

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @PastortheDJ Tnx God bebekulinde kulakona Butiza uybambe...Plzz Makhosi siphangeli namhlanje kuba uTshawe…

2019-05-20 13:49

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ Tnx God bebekulinde kulakona Butiza uybambe...Plzz Makhosi siphangeli namhlanje kuba uTshawe usiqalele 😂😂

2019-05-20 13:47

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem endiphuma nayo kuleveki sesaskolo beke savela ezindabeni sodaka esilapha eMpuma Koloni

2019-05-17 15:28

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem endiphuma nayo kuleveki yile yeSundwns ihambise ibonisa ngeCup yayo next week sithi Makhosi

2019-05-17 15:26

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @loyisositsheke #UWFMBEE

TARKASTAD idolophu ivuke yonke

2019-05-17 13:54

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #UWFMBEE

TARKASTAD ivuke yonke

2019-05-17 13:54

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #UWFMBEE

Skeem Tarkastad ivukile

2019-05-17 13:54

Umhlobo Wenene FM UWFM88_106FM

Umhlobo Wenene FM is a broadcast radio station providing Xhosa News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people.The 2nd largest radio station in S.Africa.

RT @Xabzozo_Thomas: @UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem ithetha ukuthi ichallenges odibana nazo azikuvaleli ungaphumeleli

2019-05-16 15:14

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Skeem ithetha ukuthi ichallenges odibana nazo azikuvaleli ungaphumeleli

2019-05-16 14:56

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @PastortheDJ @ntsabomluleki #NGQONDI

Skeem ithetha ukuthi imiceli mngeni odibana nayo ayikuphelelisi ngamandla

2019-05-16 14:53

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ Ngeke ndithengise i 2 nyana

2019-05-16 14:48

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #UWFMBEE

Noba ndingahlupheka kangakanani na ngeke ndiqhekeze venkile ngoku ikhona eBack ekhaya

2019-05-16 14:45

Xabiso Xabzozo Thomas Xabzozo_Thomas

@UWFM88_106FM @ntsabomluleki @PastortheDJ #UWFMBEE

Skeem ngeke ndiqhekeze evenkileni ngoku ikhona eBack ekhaya @TARKASTAD

2019-05-16 14:42