Tweets at Sơn Linh, Sơn Hà, Quảng Ngãi around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Sơn Linh, Sơn Hà, Quảng Ngãi 30km.


Search Results

🐰Kookie🐰 thuanbach2001

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:02

🐰Kookie🐰 thuanbach2001

RT @ThunBch2: Phải lên tiếng thôi😡😡😡
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:02

🐰Kookie🐰 thuanbach2001

RT @ThunBch2: Tiểu Hy vọng của tôi sao lại bị đối xử như vậy chứ😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:02

🐰Kookie🐰 thuanbach2001

RT @ThunBch2: Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:02

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: Bùn😤😤😤
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: 😔😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: 😓😓😓
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: Tiểu Hy vọng của tôi sao lại bị đối xử như vậy chứ😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: Muốn lời giải thích rõ ràng
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

👑Tae Ri👑 KimJooRi2

BTS NO.1 .V-ARMY. OT7. VKOOK IS REAL. BIAS KIM VUY. FL ME AND @vkookie_maknae. Fan account for @BTS_twt

RT @ThunBch2: @KimJooRi2 @Dicon_korea Hihi ok😊😊😊
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: Phải lên tiếng thôi😡😡😡
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐯TaeTae🐯 bachnhi2001

RT @ThunBch2: Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: 😔😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: Bùn😤😤😤
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:01

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: Tiểu Hy vọng của tôi sao lại bị đối xử như vậy chứ😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: 😓😓😓
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: Phải lên tiếng thôi😡😡😡
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🌸🐯Ri🐰🌸 vkookie_maknae

👑BTS👑is the best. ❤7-1=0❤OT7❤. 💋Bias Kim TaeHyung💋. 💕VKOOK LOVE IS REAL 💕. 😄Fl Ri😄.Fan account for @BTS_twt

RT @KieuMCM: Chào ngày mới!
Ở chỗ này có cái chuông báo thức to quá😅
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
@bts_bighit

2018-04-23 15:00

🐴Jung Hoseok🐴 JungHos64118218

RT @ThunBch2: Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: Bùn😤😤😤
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: 😔😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: Tiểu Hy vọng của tôi sao lại bị đối xử như vậy chứ😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: 😓😓😓
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: Phải lên tiếng thôi😡😡😡
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🌸🐯Ri🐰🌸 vkookie_maknae

👑BTS👑is the best. ❤7-1=0❤OT7❤. 💋Bias Kim TaeHyung💋. 💕VKOOK LOVE IS REAL 💕. 😄Fl Ri😄.Fan account for @BTS_twt

RT @ThunBch2: Cậu đừng đỡ khi mình vấp té nữa
Mình sẽ mạnh mẽ đứng lên thôi
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
@BTS_twt

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: Muốn lời giải thích rõ ràng
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐄Min Yoongi🐄 bethuan2001

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 15:00

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: 😔😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: Bùn😤😤😤
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: Phải lên tiếng thôi😡😡😡
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: 😓😓😓
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: Tiểu Hy vọng của tôi sao lại bị đối xử như vậy chứ😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: Muốn lời giải thích rõ ràng
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐥Chimchim🐥 Tieubach2001

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:59

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: 😔😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: Bùn😤😤😤
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

Nờ Tờ _ ARMY NT17122000

RT @ThunBch2: Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: Phải lên tiếng thôi😡😡😡
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: Tiểu Hy vọng của tôi sao lại bị đối xử như vậy chứ😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: 😓😓😓
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: Muốn lời giải thích rõ ràng
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

🐰🎀Ellen🎀🐰 BchThThuThun1

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:58

✎﹏ʏᴜε🌸 tu_hi_RM521

Chỉ đơn giản là love BTS 😍😍🌷🌹🍃 #RM 💓💓 #Jin 🌹🌹 #Suga 🌻🌻 #J_hope 🍀🍀 #Jimin 🍁🍁 #V 🌴🌴 #Jungkook🐰🐇@BTS_twt
Fan account for @BTS_twt💎💎😙😙

RT @ThunBch2: Cậu đừng đỡ khi mình vấp té nữa
Mình sẽ mạnh mẽ đứng lên thôi
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
@BTS_twt

2018-04-23 14:58

사랑전정국 박지민 lucyloveloke14

you're My Love ,My life, And My World
love u 4ever❤️❤️❤️

RT @ThunBch2: @HoangHuyen7519 @Dicon_korea Hk gộp chung dc hả c
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:57

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

Đừng ép quá nếu hk thì tứ nước vỡ bờ là lẽ thường😒😒😒
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:57

Xuân Nguyễn Xuan70052573

ARMY 💟 BTS forever
.
.
.
Bias SUGA🌈⭐🌈

RT @ThunBch2: @HoangHuyen7519 @Dicon_korea Hk gộp chung dc hả c
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:57

airdropico Newcoindrop

@aelfblockchain
Hey all Aelf candy bounty lovers. Thought I’d give you an update on the interest the candy program…

2018-04-23 14:56

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

Phải lên tiếng thôi😡😡😡
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:55

airdropico Newcoindrop

@aelfblockchain @aelfblockchain
good jod

2018-04-23 14:54

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

@KimJooRi2 @Dicon_korea Hihi ok😊😊😊
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:54

airdropico Newcoindrop

@aelfblockchain
It was an honour to be invited to attend the 15th Future Forum held in Beijing. Great to have met…

2018-04-23 14:54

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

@HoangHuyen7519 @Dicon_korea Hk gộp chung dc hả c
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:53

Trần Võ Xuân Nhi SmilyHoseok0218

I'm A.R.M.Y ❤

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:53

Cá Mắm Giang14923

I❤️Bangtan ...Tk phụ @Giang1379

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:53

그냥 방탄과 결혼했다. Yoongi2807

🌹 Min Yoon Gi là của tôi rồi nhé 🌹
🌻 Vợ tương lai của Min Yoon Gi 🌻
💐 민슈가사랑해요 💐

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:51

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

Tiểu Hy vọng của tôi sao lại bị đối xử như vậy chứ😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:50

👑Tae Ri👑 KimJooRi2

BTS NO.1 .V-ARMY. OT7. VKOOK IS REAL. BIAS KIM VUY. FL ME AND @vkookie_maknae. Fan account for @BTS_twt

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:50

Pandora Samarytta1995

A natureza das pessoas não interferem na minha natureza.

RT @ThunBch2: 😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:49

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

😒😒😒😒
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:49

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

Bùn😤😤😤
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:48

Phở VuongQni

Enjoy wonderful time

2018-04-23 14:48

Hồ Cẩm Chư HCmCh4

😃 [ call me Gin ] ❤ I am A.R.M.Y😊❤ BTS is the youth🍀❤ I love BTS
[follow Gin] 😊❤

RT @ThunBch2: Muốn lời giải thích rõ ràng
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:48

Kim Vye LNgcKhnh13

BTS's V-ARMY❤Let's follow each other. ❤RM❤Jin❤Suga❤JHope❤Jimin❤V ❤Jungkook❤BTS❤

RT @ThunBch2: C ủn sinh nhật vui vẻ nha
Đậu vào trường c mong muốn nha
Được nhiều thành công và càng xinh đẹp hơn nha
#PremiosMTVMiaw
#MTV…

2018-04-23 14:48

Phở VuongQni

Enjoy wonderful time

2018-04-23 14:47

Kim Vye LNgcKhnh13

BTS's V-ARMY❤Let's follow each other. ❤RM❤Jin❤Suga❤JHope❤Jimin❤V ❤Jungkook❤BTS❤

RT @ThunBch2: Su thân yêu!!!😂😂😂
Chúc mừng m dc 2k fl nha.Bọn t sẽ luôn theo dõi m cố lên nhé cô gái.
#PremiosMTVMaiw #MTVBRKPOPBTS @BTS_twt…

2018-04-23 14:47

그냥 방탄과 결혼했다. Yoongi2807

🌹 Min Yoon Gi là của tôi rồi nhé 🌹
🌻 Vợ tương lai của Min Yoon Gi 🌻
💐 민슈가사랑해요 💐

RT @ThunBch2: 😓😓😓
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:47

Huỳnh Như HuynhNhu0413

7-1=0

RT @ThunBch2: Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:46

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

Muốn lời giải thích rõ ràng
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:46

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

😔😔😔😔
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:45

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

😓😓😓
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:44

🐰🐯 Thuận Bạch🐯🐰 ThunBch2

BTS is my life😍. Kookie is my heath😘.
RM🐨 Jin🐏 Suga🐄 JHope🐴 Jimin🐥 V🐯 Jungkook🐰.

Tổn thương
#디아이콘
@Dicon_korea

2018-04-23 14:42

airdropico Newcoindrop

Your referral link /> Start the bot
Join Telegram
Follow Twitter
Submit the details (+100 MFL)…

2018-04-23 14:41

ひより hiyo06nin_nin09

18¦♀¦仙石忍¦摂津万里¦流星隊P¦秋組 ¦万至 ¦ あんスタA3!スタマイ ⚠️雑多

@violet_0330_ ああありがとおおおおお
茂木ーーー😭

2018-04-23 14:41

airdropico Newcoindrop

@LibraCredit
Our CEO @LuHua10 attends #BlockchainCareerFair @UCBerkeley .

Stay tuned at

2018-04-23 14:34

airdropico Newcoindrop

We are pleased to announce that our #whitelist registration is now open.
Register here:

2018-04-23 14:30

airdropico Newcoindrop

@LibraCredit

2018-04-23 14:29

jamie JmwllAlvrz

film & music

!!!!

2018-04-23 14:26

airdropico Newcoindrop

@aelfblockchain @aelfblockchain
ready

2018-04-23 14:03

airdropico Newcoindrop

@aelfblockchain
Due to some issues of email address, we had to use no-reply@mail.aelf.io to send you mails. The ma…

2018-04-23 14:02

m frenchasssname

Yil3an rabak | giving you what you didn’t ask for

I always say shit that I end up regretting, like please ignore that my true weird self slipped out for a second.

2018-04-23 13:28

m frenchasssname

Yil3an rabak | giving you what you didn’t ask for

The fuck is wrong with country music and hockey! I feel personally attacked by this.

2018-04-23 13:21

Sơn Zac zzikzak

Hàng độc quyền tại Quảng Ngãi 🤣🤣🤣

2018-04-23 12:22

m frenchasssname

Yil3an rabak | giving you what you didn’t ask for

@womaninmedicine Can’t risk them falling out haha

2018-04-23 12:16

Hannah Nguyễn NguynHo71951401

BTS FOREVER ❤️ 💋 💗
Bias Kim SeokJin
(Fan account)

RT @KieuMCM: Nhiệm vụ đã hoàn thành!
Ngủ đây, mọi người ngủ ngon💜
#THOSFansBTS22A
@bts_bighit

2018-04-23 11:41

Doosan Vina DoosanVina1

Doosan Heavy Industries Vietnam, a $300 M investment, produces: Power, Water, Logistics & Structural Steel equipment worldwide.

To The Horror Of Global Warming Alarmists, Global Cooling Is Here via @forbes

2018-04-23 11:36

AlexYEEa alexia_speirs

not everything has to be amazing or awful; most things can just be. -Jared Heveron

@marchtotheart @topupdating Red-haired = Josh Dun

2018-04-23 10:46

🇲🇽سلطان سليمان ⚔️🇸🇾 FatihTlatoaniXa

Marriage is for gay people, marriage is for gay people and women • @SandZinji was my backup but they locked me out...

RT @frenchasssname: every ramadan I stash snacks in my room so I don’t have to starve all day, but then I act famished when it’s time to br…

2018-04-23 10:41

Trang Mun trangnong_twt

Love myself

RT @KieuMCM: Chào ngày mới!
Ở chỗ này có cái chuông báo thức to quá😅
#PremiosMTVMiaw
#MTVBRKPOPBTS
@bts_bighit

2018-04-23 10:28

Phở VuongQni

Enjoy wonderful time

2018-04-23 10:10

AlexYEEa alexia_speirs

not everything has to be amazing or awful; most things can just be. -Jared Heveron

@CrankThatFrank @jessiepaege Rata2YEE

2018-04-23 09:55