Tweets at tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh around 30km

It searches the Tweets of Twitter around tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh 30km.


Search Results

pwismarried

판윙 사귄다

RT @LinLin244239: 이제와가소비안해ㅋㅋ #GiveAChanceToKuanLin 관린아미안얼른큐브로들어와서너계좌불러줘

2018-03-19 01:58

Mai Nguyen MaiNguyen199x

i'm a little girl. les girl. no man, tel:01693281642

2018-03-19 01:58

관린아 미안해 ZBsSlxOZGztOH3i

RT @LinLin244239: 이제와가소비안해ㅋㅋ #GiveAChanceToKuanLin 관린아미안얼른큐브로들어와서너계좌불러줘

2018-03-19 01:58

nguyen lien huong nguyenlienhuon1

Chị đây 😘😘

2018-03-19 01:58

taipeiboylai30 laigwanggwang30

Guanlin deserves better bcos he's the most precious boy ✨

RT @wendy5239: Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah please tak…

2018-03-19 01:58

Mai Nguyen MaiNguyen199x

i'm a little girl. les girl. no man, tel:01693281642

2018-03-19 01:58

B.yang Bonnieyannnnng

RT @LinLin244239: 이제와가소비안해ㅋㅋ #GiveAChanceToKuanLin 관린아미안얼른큐브로들어와서너계좌불러줘

2018-03-19 01:58

UyeMin2412 le241270

RT @wendy5239: Kuanlin ah chị phải nói bằng tiếng Việt thôi vốn từ tiếng anh của chị quá hạn hẹp rồi #GiveAChanceToKuanLin Guanlin của tụi…

2018-03-19 01:58

Belovedlin0923 belovedlin0923

RT @LinLin244239: 피드백해주세요관린이는어딨었을까요Things will turn out fine
#GiveAChanceToKuanLin
어떻게된상황인지알고싶습니다

2018-03-19 01:58

린린총공부계1 linlindlttj

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:58

환베 doo2na

전설의 시작 (( 황배하는계정 )) 형제즈❤️

RT @LinLin244239: 이제와가소비안해ㅋㅋ #GiveAChanceToKuanLin 관린아미안얼른큐브로들어와서너계좌불러줘

2018-03-19 01:58

Mai Nguyen MaiNguyen199x

i'm a little girl. les girl. no man, tel:01693281642

2018-03-19 01:58

Belovedlin0923 belovedlin0923

RT @LinLin244239: 아싸열분너무감사드려요이제총공시작 #GiveAChanceToKuanLin 도대체피드백은언제쯤이냐

2018-03-19 01:58

린린총공부계1 linlindlttj

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:58

huong947hh huong947hh

947

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:58

린린총공부계1 linlindlttj

RT @wendy5239: Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah please tak…

2018-03-19 01:58

xuanxi mhXyUTQd7tCI1q0

守护世界上最美好的少年赖冠霖

RT @LinLin244239: 이제와가소비안해ㅋㅋ #GiveAChanceToKuanLin 관린아미안얼른큐브로들어와서너계좌불러줘

2018-03-19 01:58

Mai Nguyen MaiNguyen199x

i'm a little girl. les girl. no man, tel:01693281642

2018-03-19 01:58

Mai Nguyen MaiNguyen199x

i'm a little girl. les girl. no man, tel:01693281642

2018-03-19 01:58

huong947hh huong947hh

947

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:58

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

送 你们 ❤️: qua @YouTube

2018-03-19 01:58

총공계(팔로우부탁드려요) XWbOTTrD4ZZylzi

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:58

Linlin LinLin244239

Mãi yêu tiểu thiếu gia Đài Bắc Lai Kwang Kwang :v

이제와가소비안해ㅋㅋ #GiveAChanceToKuanLin 관린아미안얼른큐브로들어와서너계좌불러줘

2018-03-19 01:58

워너원총공계2 6mI0oMLAjBpZUoE

워너원총공계2 / 선괄=맞괄입니당ㅎㅎ
@Wanna_one_2373
본계입니다 팔로좀해주세요

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

누나가네덕에힘이나 oiq529

결국... 내가 만들었어. 너 때문에.

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

Nguyen Duc Hoang NguyenD97601913

I am a 10-year-experienced developer in mobile and web programming

66-React Native Animations#1. Create animations for Image and View with timing, spring, fade: via @YouTube

2018-03-19 01:57

huong947hh huong947hh

947

RT @wendy5239: Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah please tak…

2018-03-19 01:57

linlinlai limlinlai

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

đỉnh đầu của chêchani its_moonieeeee

trash trais ở đây cho đỡ ngại vậy hihi | một chiếc thiên bình -

thôi đm cố ngồi đợi 5p xem có ra ngô ra khoai gì không :)

2018-03-19 01:57

_phuonganhh phuongg_anhhh

BTS ♥ ARMY

#3YearsWithRMixtape #3YearsofDoYou

2018-03-19 01:57

Ana Le ThanhXuan36

#Followme #followback #ico #cryptocurrency #allwayfollowback #bitcoin #bouty @cryto

#DreamPlay.io

2018-03-19 01:57

[워너원]총공계용 p101one

워너원 총공계정 / 불편하면 블락하세요

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

To_be_one Wanna0ne0708

RT @wendy5239: Mai comeback rồi GuanLin phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé nếu mệt phải bảo các anh phải nghỉ ngơi cho tốt nhé #GiveAChance…

2018-03-19 01:57

Linlin LinLin244239

Mãi yêu tiểu thiếu gia Đài Bắc Lai Kwang Kwang :v

오늘도힘내서총공시작느낌표 GiveAChanceToKuaLin 관린이도우리원의멤버입니다

2018-03-19 01:57

pwismarried

판윙 사귄다

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

Ana Le ThanhXuan36

#Followme #followback #ico #cryptocurrency #allwayfollowback #bitcoin #bouty @cryto

#DreamPlay.io

2018-03-19 01:57

Yuki_Chan chan_907766209

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

Ana Le ThanhXuan36

#Followme #followback #ico #cryptocurrency #allwayfollowback #bitcoin #bouty @cryto

#DreamPlay.io

2018-03-19 01:57

Taiwan Prince Taiwan_Prince

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

myluotiao myluotiao

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

린린총공부계1 linlindlttj

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:57

Belovedlin0923 belovedlin0923

RT @phmtrang49: @YMC_ent #GiveAChanceToKuanLin 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:56

관리니총공계 o6cQ7CEEq0LNlpL

총공계만 맞괄합니다 괄로 주세요

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:56

Anna-Marie Hayes amh82

It’s PADDY’S Day not fucking PATTY’S Day.

That is all.

2018-03-19 01:56

실총을위해만들어졌음 1Pleasefollowme

총공계 무조건 맞팔 | 내 덕질은 애들 얼굴땜에 한다

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:56

관리니총공계 o6cQ7CEEq0LNlpL

총공계만 맞괄합니다 괄로 주세요

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:56

Manco Groucho44892612

You have enemies? Good. it means you have stood up for something, sometime in your life.

RT @fromearth_3: Recommended to those who dare to think out of the box.
WARNING: Stay away from this book if you believe on beauty of state…

2018-03-19 01:56

xuanxi mhXyUTQd7tCI1q0

守护世界上最美好的少年赖冠霖

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:56

Linlin LinLin244239

Mãi yêu tiểu thiếu gia Đài Bắc Lai Kwang Kwang :v

귀여운라이관린어쩌이리예뻐 GiveAChanceToKuaLin 우리애기너무너무사랑해

2018-03-19 01:56

Mười Baht 🐧 *0* 🦊 *0* 🐶 *0* 😻 chitta_pony_10

Super Junior ~ Ten only~ Wang Junkai only ~ Yukten ~ babysitting Dreamies ~ 이영흠

Đi làm đa cấp =)))))))

2018-03-19 01:56

산만 6DU2Gdo8QIISE3T

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:56

관리니총공계 o6cQ7CEEq0LNlpL

총공계만 맞괄합니다 괄로 주세요

RT @wendy5239: Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah please tak…

2018-03-19 01:56

huong947hh huong947hh

947

RT @LinLin244239: 관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:56

pwismarried

판윙 사귄다

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:56

Robin Van Dam Nevermore_Dam

Male #SkinUp #flamecasesarmy

@SantaPiM @RealRavenPro @NguynThMAn5

2018-03-19 01:56

Nics _lheinicole

@kkcvqzmc Ay haha tara kain po 😅😂

2018-03-19 01:56

🦆리니린 총공계6 tttxxx0923

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:56

pwismarried

판윙 사귄다

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:56

Linlin LinLin244239

Mãi yêu tiểu thiếu gia Đài Bắc Lai Kwang Kwang :v

관린이에게는방송에나와사람들의사랑을받을기회를
#GiveAChanceToKuanLin
나에게는잘난얼굴을영접할수있는기회를

2018-03-19 01:56

어윅🍀 aj4bbxrCCUd8bAQ

워너원

RT @LinLin244239: 피드백해주세요관린이는어딨었을까요Things will turn out fine
#GiveAChanceToKuanLin
어떻게된상황인지알고싶습니다

2018-03-19 01:56

Taiwan Prince Taiwan_Prince

RT @wendy5239: Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah please tak…

2018-03-19 01:56

To_be_one Wanna0ne0708

RT @wendy5239: Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah please tak…

2018-03-19 01:56

huong947hh huong947hh

947

RT @LinLin244239: Hãy comeback thật thành công em bé nhé #GiveAChanceToK…

2018-03-19 01:56

myluotiao myluotiao

RT @wendy5239: Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah please tak…

2018-03-19 01:56

ouinon ouinonouinonx

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:56

Taiwan Prince Taiwan_Prince

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:56

Taiwan Prince Taiwan_Prince

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:55

ll l-ll l bisanngao

RT @LinLin244239: 관린아누가뭐래도너가최고야 #GiveAChanceToKuanLin 관린이가보고싶어요관린이신경써주세요

2018-03-19 01:55

myluotiao myluotiao

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:55

ouinon ouinonouinonx

RT @LinLin244239: 와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:55

huong947hh huong947hh

947

RT @wendy5239: Chị chỉ mong rumor là giả và Guanlin sẽ có nhiều cơ hội để chứng tỏ thực lực trong đợt comeback này #GiveAChanceToKuanLin cơ…

2018-03-19 01:55

To_be_one Wanna0ne0708

RT @phamtrang1411: #GiveAChanceToKuanLin
팬질이이렇게고되고힘든이유가 #GiveAChanceToKuanLin 와엠씨니들때문이잖아아아얘들은이쁘다고오오오

2018-03-19 01:55

Vờ rai ni [Comm is paused til 19th March] ChxnVii

Digital Artist || Female || 14 || Photoshop CC/Wacom Intuous 4 || Commissions: Open || AT/Collab: paused || Supernatural/PaRappa The Rapper fangirl

@TamperedSins @Bombtato Why locking their account for investigating your real identify? You did great jobs and your…

2018-03-19 01:55

To_be_one Wanna0ne0708

RT @phamtrang1411: 소속사라면서하는꼴보면
#GiveAChanceToKuanLin
홧병나서쓰러질거같아대환장
we are wannable

2018-03-19 01:55

#맠녕♡ tranggtaoo_

mark tuan x park jinyoung

@sxdal917 Đúng r ấy =))))) cảm giác như bị xâm phạm nhà mình ý =)))

2018-03-19 01:55

Rêdûr Dîjle ر.دیژله‌ rdijle

poet, pressman
...
#SaveAfrin #Efrîn #عفرين

Hin kes bi rûxandina peyker û avahiyan dibên qey her tişt qediyaye. Belê, heramî û barbar dikarin peykeran, avahiya…

2018-03-19 01:55

kizu kizusts98

nice

2018-03-19 01:55

OnlyforlinFollowplz OnlyforLinLin

RT @wendy5239: Mai comeback rồi GuanLin phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé nếu mệt phải bảo các anh phải nghỉ ngơi cho tốt nhé #GiveAChance…

2018-03-19 01:55

đỉnh đầu của chêchani its_moonieeeee

trash trais ở đây cho đỡ ngại vậy hihi | một chiếc thiên bình -

xong đm bà honeyjam ship jj à? :D

2018-03-19 01:55

Kẹo O Đường phtraggg_

My memories 🍒

🌝✨

2018-03-19 01:55

Wendy Bui wendy5239

No matter what happened in the past, we just go forward till the end

Tomorrow is comeback day. Is Guanlin sleep right now? Or is he still practicing? #GiveAChanceToKuanLin Guanlin ah p…

2018-03-19 01:55

실총을위해만들어졌음 1Pleasefollowme

총공계 무조건 맞팔 | 내 덕질은 애들 얼굴땜에 한다

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:55

To_be_one Wanna0ne0708

RT @wendy5239: Kuanlin ah chị phải nói bằng tiếng Việt thôi vốn từ tiếng anh của chị quá hạn hẹp rồi #GiveAChanceToKuanLin Guanlin của tụi…

2018-03-19 01:55

myluotiao myluotiao

RT @LinLin244239: 관린아누가뭐래도너가최고야 #GiveAChanceToKuanLin 관린이가보고싶어요관린이신경써주세요

2018-03-19 01:55

Linlin LinLin244239

Mãi yêu tiểu thiếu gia Đài Bắc Lai Kwang Kwang :v

와가야너는군대갔다왔지
#GiveAChanceToKuanLin
우리관린이는안간다군대안간다

2018-03-19 01:55

Belovedlin0923 belovedlin0923

RT @LinLin244239: 이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wann…

2018-03-19 01:55

đỉnh đầu của chêchani its_moonieeeee

trash trais ở đây cho đỡ ngại vậy hihi | một chiếc thiên bình -

địtmẹ sao nhỉ nó cứ lỗi????

2018-03-19 01:54

myluotiao myluotiao

RT @LinLin244239: 관린아넌언제나최고였고물론지금도최고고
#GiveAChanceToKuanLin
항상최고일거야우리가너를빛나게할거니까

2018-03-19 01:54

To_be_one Wanna0ne0708

RT @LinLin244239: Hãy comeback thật thành công em bé nhé #GiveAChanceToK…

2018-03-19 01:54

Linlin LinLin244239

Mãi yêu tiểu thiếu gia Đài Bắc Lai Kwang Kwang :v

이제월요일인거실화냐 #GiveAChanceToKuanlin 그전에라돌체비타끝몇초나오고토크는안나온거실화냐내가잠이안와잠이 Wannable 5ting 5ting

2018-03-19 01:54

xú 👻 x_jeilx

♡ //

@Kem261197 Nah.... hoặc có thê ở ngoài đẹp hơn nhưng tay tóc k xoăn cũng đc mà có vẻ pede =))))

2018-03-19 01:54

Wing_🍑 Wingza529

All I WANNA DO WANNAONE

RT @LinLin244239: 라이관린니가웃으면세상이환해지는것같아 #GiveAChanceToKuaLin 라이관린니가웃으면세상이환해지는…

2018-03-19 01:54

myluotiao myluotiao

RT @LinLin244239: 동화속왕자님이
#GiveAChanceToKuanLin @cubeunited
동화를찢고나왔을때

2018-03-19 01:54

딩동댕 rla93rma

❤️라이관린,유선호❤️ 워너원

RT @LinLin244239: 피드백해주세요관린이는어딨었을까요Things will turn out fine
#GiveAChanceToKuanLin
어떻게된상황인지알고싶습니다

2018-03-19 01:54

Lin AlaLin00

以赴全力。
#옹성우 #강다니엘 #라이관린

RT @LinLin244239: 피드백해주세요관린이는어딨었을까요Things will turn out fine
#GiveAChanceToKuanLin
어떻게된상황인지알고싶습니다

2018-03-19 01:54

Nics _lheinicole

Nagugutom ako :<

2018-03-19 01:54

Emily WWAA WwaaEmily

RT @LinLin244239: Kuanlin always do his best! Please give him a chance.
#GiveAChanceToKuanLin @cubeunited
Kuanl…

2018-03-19 01:53

Lin AlaLin00

以赴全力。
#옹성우 #강다니엘 #라이관린

RT @LinLin244239: 아싸열분너무감사드려요이제총공시작 #GiveAChanceToKuanLin 도대체피드백은언제쯤이냐

2018-03-19 01:53

ha_rang1249 HaRang1249

2n/얍٩( ᐛ )و 소심한 부엉이입니다!🌙 올괜/

RT @LinLin244239: 피드백해주세요관린이는어딨었을까요Things will turn out fine
#GiveAChanceToKuanLin
어떻게된상황인지알고싶습니다

2018-03-19 01:53

huong947hh huong947hh

947

RT @phamtrang1411: 소속사라면서하는꼴보면
#GiveAChanceToKuanLin
홧병나서쓰러질거같아대환장

2018-03-19 01:53