Tweets at Đồng Sơn, tp. Bắc Giang, Yên Dũng District, Bắc Giang around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Đồng Sơn, tp. Bắc Giang, Yên Dũng District, Bắc Giang 30km.


Search Results

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

送 你们 ❤️: qua @YouTube

2018-03-19 01:58

Belovedlin0923 belovedlin0923

RT @phmtrang49: @YMC_ent #GiveAChanceToKuanLin 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:56

Nics _lheinicole

@kkcvqzmc Ay haha tara kain po 😅😂

2018-03-19 01:56

Nics _lheinicole

Nagugutom ako :<

2018-03-19 01:54

총공계 v89550659

총공계만 맞괄합니다

RT @phmtrang49: @YMC_ent #GiveAChanceToKuanLin 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:53

Starlin0923 starlin0923

My star KuanLin

RT @phmtrang49: @YMC_ent #GiveAChanceToKuanLin 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:52

Taiwan Prince Taiwan_Prince

RT @phmtrang49: @YMC_ent #GiveAChanceToKuanLin 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:52

phmtrang_ phmtrang49

@YMC_ent #GiveAChanceToKuanLin 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:51

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

Quán mỳ 1 sợi Hoàng Long Khê: qua @YouTube

2018-03-19 01:49

BlackMan_Devil DareDevil138

#RulesofSurvival

2018-03-19 01:49

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

风云2 Phong Vân😬😆: qua @YouTube

2018-03-19 01:46

🐤🐥 snowsummer_lin

하느님 2018년에는 꼭 저랑 관린이만 잘되게 해주세요...🙏🏻🐣🙏🏻

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:44

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

醉了 看太痛苦了 Nghe đau khổ thật, ai vô uống cùng em: qua @YouTube

2018-03-19 01:42

리밋또걸렸다 총공 ymcfuck1818

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:41

총공 itxwAByvegrnUrK

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:41

총공계(팔로우부탁드려요) XWbOTTrD4ZZylzi

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:40

총공계 guanlinattack

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:40

관린이를소중히여길것 chdrhd_1_

ㅎ3ㅎ

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:39

라이스윗 lai_kuanlin520

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:39

리밋걸림) 운💛ㅣ총공 baebae_un

선팔=맞팔 워너원

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:39

린린뵹뵹 linbyong

지훈이 관린이

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:39

옹남 lhmro

여름밤 하늘에 빛나는 그대, 옹성우 / 1 Corinthians 13:4

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:39

팑린총공계2 Panlinchong0

RT @phmtrang49: #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:39

phmtrang_ phmtrang49

#GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게. 관린오늘행복한하루보내세요

2018-03-19 01:39

Jc mercurio_jc

Ill do anything for you @tsoyiiiiiiii 💕💖

HAHAHAHAHHAHAHA TAENA MU Doc.

2018-03-19 01:37

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

祝大家新年快乐😊 Nhìn ghét quá mà: qua @YouTube

2018-03-19 01:37

총공계 PF3K6olIoR9T0rI

선괄=맞괄
총공계들 선괄하시면 다 맞괄해드려요 오직 총공계만 받을게요

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:31

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

ahihi 😝: qua @YouTube

2018-03-19 01:31

총공계 fkdlrhksflss

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:30

n번째총공 n65696714

관린이 총공을 위한 계정.

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:30

완산 foreverlinlin

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:29

[총공]관린이시큐 d9vlXoGaYkmW35U

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:29

Nics _lheinicole

@Npzqn Iloveyou ate 💕😙 wag ka na sad

2018-03-19 01:29

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

Mối Tình Đầu Của Tôi😁: qua @YouTube

2018-03-19 01:29

whatasomii whatasomiiyy

.

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:28

관린사랑 xurady27RKm8bPV

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:28

총공 itxwAByvegrnUrK

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:28

후니총공계 lovelovelove529

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:28

紅可楽 HCl5ukF0v3BAEvk

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:28

kuanlinpq lkl0519

❤라이관린❤

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:28

PHƯƠNG HỮU DƯỠNG PHUONGHUUDUONG

Youtuber - PHD Troll

Tôi đã thích video PHD | Live Pubg ( 18/03/2018 ) trên @YouTube

2018-03-19 01:27

phmtrang_ phmtrang49

아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:27

Quỳnh Như Jungkook_stan13

Kim Nam Joon ❤ Kim Seok Jin ❤ Min Yoongi ❤ Jung Ho Seok ❤ Park Jimin ❤ Kim Taehyung ❤ Jeon Jungkook ❤ BTS 🤘❤

RT @kookie_my_life: "Khi ARMY muốn gặp bọn mk,các bạn có thể đến bất kì lúc nào. Cũng như khi các bạn phải rời đi hoặc khi các bạn muốn rời…

2018-03-19 01:24

Quỳnh Như Jungkook_stan13

Kim Nam Joon ❤ Kim Seok Jin ❤ Min Yoongi ❤ Jung Ho Seok ❤ Park Jimin ❤ Kim Taehyung ❤ Jeon Jungkook ❤ BTS 🤘❤

RT @kookie_my_life: Đt của 1 đứa méo bt seo phi là j lại bị hỏng cam ms hay🙃
#THOSFansBTS18M @BTS_twt

2018-03-19 01:24

Quỳnh Như Jungkook_stan13

Kim Nam Joon ❤ Kim Seok Jin ❤ Min Yoongi ❤ Jung Ho Seok ❤ Park Jimin ❤ Kim Taehyung ❤ Jeon Jungkook ❤ BTS 🤘❤

RT @kookie_my_life: Tôi, cô gái tuổi 19 đang tập tành để lớn, muốn bẻ cong thời gian để vĩnh viễn đứng yên, không phải đuổi kịp đời.
@BTS_t…

2018-03-19 01:24

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

Tuyệt kĩ thủy thượng phiêu đã thất truyền từ lâu: qua @YouTube

2018-03-19 01:21

PhamTrang_LKL phamtrang1411

Wannable_LaiGuanLin

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:20

우래기 ssunnyyyaa

총공용

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:19

FlowerRoad LaiOnly1

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:19

관린총공계 108_8977

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:19

Nguyễn Văn Thắng nanhlamthang

ảo tưởng quá rồi đấy: qua @YouTube

2018-03-19 01:19

🦆리니린 총공계6 tttxxx0923

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:18

총공 IaETmEqAG9WkFzh

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:18

실총을위해만들어졌음2 4Pleasefollowme

총공계 무조건 맞괄합니다 | 와엠씨 피드백 외않헤 ?

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:18

SophiaSweety SophiaHoney0923

Love for Lai Kuanlin💕

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:18

9dog lilylilyu

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:18

마가린 bae_gopa_yo_

16살 녤최애 워너블 ❤ 이별은 블언블

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:18

New❤Krist❤️ Lê Hương LHng60169980

New❤Earth

Nak ort songsa ❤❤🤔😂😂😂

2018-03-19 01:17

[총공계]YMC가 일하는 그날까지 want_Aquagray

노동계

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:17

총공계정 [팔로해주세요] nx2PFapmaSv9cBd

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:17

팑린총공계 Panlinchonggong

RT @phmtrang49: 아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:17

phmtrang_ phmtrang49

아이의꿈과노력을무시하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요

2018-03-19 01:17

Seira-chan Seira_chan

B type. 50% Taurus + 50% Gemini. Moon sign Cancer.

Cá lăng kho #vietnamesefood #whyvietnam #midnight_food_porn_party #eateateatneat #ănănnữaănmãi…

2018-03-19 01:16

ChenChen ChenChe20647664

RT @phmtrang49: @YMC_ent @cubeunited 동등한대우를바라요무슨이유든간에차별하지마세요 #GiveAChanceToKuanLin

2018-03-19 01:15

Seira-chan Seira_chan

B type. 50% Taurus + 50% Gemini. Moon sign Cancer.

Phở ko hành mà vẫn có màu xanh hihi #phở #vietnamesefood #whyvietnam #midnight_food_porn_party…

2018-03-19 01:15

Henry Sốc Chin Chin HenryJinie

Hi I'm an ARMY
BTS❤IU
👉My life is dedicated to 방탄소년단👈
🎊OT7🎊 7-1=0
감남준🐨
김석진🐹
민윤기🐢
정호석🐴
박지민🐥
김태형🐯
전정국🐰
💣BTS💣
😘Thank you for following me😘
@BTS_twt

RT @kookie_my_life: "Khi ARMY muốn gặp bọn mk,các bạn có thể đến bất kì lúc nào. Cũng như khi các bạn phải rời đi hoặc khi các bạn muốn rời…

2018-03-19 01:15

Henry Sốc Chin Chin HenryJinie

Hi I'm an ARMY
BTS❤IU
👉My life is dedicated to 방탄소년단👈
🎊OT7🎊 7-1=0
감남준🐨
김석진🐹
민윤기🐢
정호석🐴
박지민🐥
김태형🐯
전정국🐰
💣BTS💣
😘Thank you for following me😘
@BTS_twt

RT @kookie_my_life: Tôi, cô gái tuổi 19 đang tập tành để lớn, muốn bẻ cong thời gian để vĩnh viễn đứng yên, không phải đuổi kịp đời.
@BTS_t…

2018-03-19 01:15

Henry Sốc Chin Chin HenryJinie

Hi I'm an ARMY
BTS❤IU
👉My life is dedicated to 방탄소년단👈
🎊OT7🎊 7-1=0
감남준🐨
김석진🐹
민윤기🐢
정호석🐴
박지민🐥
김태형🐯
전정국🐰
💣BTS💣
😘Thank you for following me😘
@BTS_twt

RT @kookie_my_life: Đt của 1 đứa méo bt seo phi là j lại bị hỏng cam ms hay🙃
#THOSFansBTS18M @BTS_twt

2018-03-19 01:15

Dương Đình Thanh ThanhDinhDuong

Âm nhạc Chơi game Công nghệ & Khoa học

#RulesofSurvival

2018-03-19 01:15

Seira-chan Seira_chan

B type. 50% Taurus + 50% Gemini. Moon sign Cancer.

À thì... 😌 #xôi_xéo #stickyrice #vietnamesefood #whyvietnam #midnight_food_porn_party…

2018-03-19 01:14

ㅊㅗㅇㄱㅗㅇ zWwOmbMD3Di1bxh

워너원 총공계

RT @phmtrang49: @YMC_ent @cubeunited #GiveAChanceToKuanLin 관린태어나줘서고마워

2018-03-19 01:13

Nics _lheinicole

@downtoearthcb 😅💕

2018-03-19 01:11

Fdance Fyehdance

RT @phmtrang49: @YMC_ent @cubeunited @WannaOne_twt #GiveAChanceToKuanLin 관린항상응원할게

2018-03-19 01:10

phmtrang_ phmtrang49

@YMC_ent @cubeunited #GiveAChanceToKuanLin 관린태어나줘서고마워

2018-03-19 01:09

Frąnz _Franzsantos

8-7000 jollibee delivery

@Sophiaemora no, she deserve to be love ih hahhahhahahaha

2018-03-19 01:07

Nguyễn Hữu Nội noi_huu

Muốn làm quen với mọi người

Tôi đã thích video Tự sướng trên @YouTube

2018-03-19 01:06

Nguyễn Hữu Nội noi_huu

Muốn làm quen với mọi người

Tự sướng: via @YouTube

2018-03-19 01:06

jungkook123 jungkoo96486296

RT @kookie_my_life: Nếu h t nhấn 1 phát xóa hết sạch sành sanh ảnh thì s nhể🙃
Máy t đơ quá r...
@BTS_twt #THOSFansBTS18M

2018-03-19 01:06

bobby tồ bobbyt46585357

Fan account for @BTS_twt ❤️

RT @kookie_my_life: "Khi ARMY muốn gặp bọn mk,các bạn có thể đến bất kì lúc nào. Cũng như khi các bạn phải rời đi hoặc khi các bạn muốn rời…

2018-03-19 01:05

Frąnz _Franzsantos

8-7000 jollibee delivery

goodnight

2018-03-19 01:03

Frąnz _Franzsantos

8-7000 jollibee delivery

lord thank you for the blessings

2018-03-19 01:03

Frąnz _Franzsantos

8-7000 jollibee delivery

Goodluck sa exam

2018-03-19 01:03