Tweets at Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc 30km.


Search Results

Nguyễn Thị Trung Anh trunganh1415

@BTS_twt Ok my love , now you must relax

2018-12-15 02:08

VDmQuynh dm_quynh

Purple BTS 💜 Hello i'm V-Army 🌌

RT @pthao2810: Thank you Bighit Entertaiment, thank you Army, thank for all 💜 we love you, BTS 💜 Borahae 💜❤️ 사랑해 #ThankYouBTS

2018-12-15 02:07

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤❤❤

2018-12-15 02:07

Dương DTTAmi95

Fan Account @BTS_twt. Hi. I'm Thuy, come from VietNam
I'm a V-ARMY and OT7. If you bash 1 in 7 members of BTS, you have to go out my account.
7-1=0

#ThankyouBTS @BTS_twt

2018-12-15 02:07

Vy A Cristian cristian_vy

@BTS_twt 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

2018-12-15 02:07

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💜💜💜😍💜😍💜😍💜😍😘💜💜😘💜😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💜💜💜💜💜💜💜💜💜

2018-12-15 02:07

상라🙃 sangra1209

I Love BTS ❤️ OT7 Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt #ThankYouBTS

2018-12-15 02:07

Thơm thomnguyen1811

#ThankYouBTS

2018-12-15 02:07

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💕❤❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤❤💕❤❤💕❤💕❤💕😘

2018-12-15 02:07

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤

2018-12-15 02:07

TrangThu98 TThu98

@BTS_twt I love you ❤️

2018-12-15 02:06

Ammi imtiger7

RT @samsara_v: TAEHYUNG CANT STOP CRYING AND JUNGKOOK HUGGED HIM😭😭😭 @BTS_twt #2018MAMA⁠ ⁠ #taehyung #jungkook #vkook

2018-12-15 02:06

ً gcfnmj

— 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

@BTS_twt I LOVE YOUuUuUuUu I LOVE YOU I LOVE YOU I LOVE YOU

2018-12-15 02:06

Dương DTTAmi95

Fan Account @BTS_twt. Hi. I'm Thuy, come from VietNam
I'm a V-ARMY and OT7. If you bash 1 in 7 members of BTS, you have to go out my account.
7-1=0

#ThankYouBTS Cảm ơn các cậu đẫ đến bên thanh xuân này của tôi.
Các cậu đã vất vả nhiều rồi. Hãy nghỉ ngơi thật t…

2018-12-15 02:06

Linh Ami BTS_ARMY_LINH

BTS is my Hope, BTS is my Life, And BTS is my Love 💜💜💜Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt 사랑해❤️

2018-12-15 02:06

흐엉 SuuVit

Vui , nhây , cá tính và ... :))

@BTS_twt #ThankYouBTS Thank you ! You are so wonderful. Sorry for not being able to understand all the difficultie…

2018-12-15 02:05

Thơm thomnguyen1811

#thankyouBTS

2018-12-15 02:05

❤ 02_18❤ ARMY_Minh

⚡️Vietnam_ARMY❤️BTS🐢⚡️ #RM 💥#JIN 💥#SUGA💥#HOBI💥#JIMIN💥#V💥#JK💥 ➡️VHOPE❤️SOPE🐢VSUGA🔥⬅️ 🇻🇳 #LOVE_YOURSELF 🔥

@BTS_twt 사랑해여❤❤❤❤ congrats 👏👏👏 WE LOVE U 😚😚😚 BTS, oppa , u very worthy 😎😎😎😎😎😎 when see u cry, I cry, too 😆 but u ar…

2018-12-15 02:05

Nguyễn Thị Trung Anh trunganh1415

@BTS_twt Let’s relax oppa anh BTS too

2018-12-15 02:05

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt 💖💜💜💓💜💓💜💓💜💓💜💜💓💜💓💜💜💜💜😍💜💜😍💜😍💜😍💜😍💜😍💜😍💜😍💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

2018-12-15 02:04

Đỗ Phương Ngân phuongngan11

@BTS_twt Thank you and love you Jungkook!

2018-12-15 02:04

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt I love you ❤❤❤❤❤❤💓

2018-12-15 02:04

Ngân Ngêu nguynth09517914

Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt love you💜💜💜

2018-12-15 02:04

상라🙃 sangra1209

I Love BTS ❤️ OT7 Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt #ThankyouBTS

2018-12-15 02:04

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt 💜💜💜💜😍💜💜😍💜😍💜😍💜😍💜💜💜💜💜😍💜💜😍💜💜💓💜💓💜💓💜💜💓💜💓💜💓💜💓💜💓💜💓💜💓💜💜💓💜💓💜💓💜💓💜💜💓💜💓💜💓💜💓💜💓💜💓💜💓💜💋💜💓💜💋💜💓💜💓

2018-12-15 02:04

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍

2018-12-15 02:04

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤❤❤

2018-12-15 02:03

Đỗ Phương Ngân phuongngan11

@BTS_twt Thank you and thank you so much Jung Hoseok😊❤️ thank you X 10000

2018-12-15 02:03

Dương DTTAmi95

Fan Account @BTS_twt. Hi. I'm Thuy, come from VietNam
I'm a V-ARMY and OT7. If you bash 1 in 7 members of BTS, you have to go out my account.
7-1=0

@BTS_twt You my sunshine Hoseokie
💜 #ThankyouBTS

2018-12-15 02:03

minhminhBTS minhmin72318737

BTS

@BTS_twt Love you BTS, #thanksBTS

2018-12-15 02:03

Dương DTTAmi95

Fan Account @BTS_twt. Hi. I'm Thuy, come from VietNam
I'm a V-ARMY and OT7. If you bash 1 in 7 members of BTS, you have to go out my account.
7-1=0

@BTS_twt 호비아 사랑해. 고마워, 호비와 방탄 Fighting

2018-12-15 02:02

Mẫn Doãn Kì MnDonK45349662

Min Yoongi

@BTS_twt Em yêu Hobi❤️

2018-12-15 02:01

Tae Tae 😘😘💕💕💨💨 TaeTae32534034

BÀN......TÁN.....😘😝
.......A.R.M.Y......
..👉💨💕*^▁^*💕💨👈
...BANGTAN BOYS.....
💕💕💕💕💕💕👉💞💞💞

@BTS_twt I Love U 💕💕💕

2018-12-15 02:00

상라🙃 sangra1209

I Love BTS ❤️ OT7 Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt #ThankyouBTS

2018-12-15 02:00

Nguyễn Thị Trung Anh trunganh1415

@BTS_twt Let’s relax oppa , ARMY love you and BTS

2018-12-15 02:00

#WELOVEYOONMIN BTS7_YoonMin

Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt #ThankyouBTS #2!3!

2018-12-15 02:00

❤ 02_18❤ ARMY_Minh

⚡️Vietnam_ARMY❤️BTS🐢⚡️ #RM 💥#JIN 💥#SUGA💥#HOBI💥#JIMIN💥#V💥#JK💥 ➡️VHOPE❤️SOPE🐢VSUGA🔥⬅️ 🇻🇳 #LOVE_YOURSELF 🔥

@BTS_twt 사랑해여❤❤❤❤ congrats 👏👏👏 WE LOVE U 😚😚😚 BTS, oppa , u very worthy 😎😎😎😎😎😎 my husband 😋😋

2018-12-15 02:00

PhươngMika JHOPE_Mika_1102

#KIMNAMJOON #KIMSEOKJIN #MINYOONGI #JUNGHOSEOK #PARKJIMIN #KIMTAEHYUNG #JEONJUNGKOOK #BTS #ARMY❤️❤️❤️ shipper SOPE. LOVE 94line

@BTS_twt #thankBTS #loveyousomuch #jhope

2018-12-15 02:00

Yana Olala50874487

RT @linhngoc_twt: Anh ấy cũng là người thôi mà !!! Vậy sao khi anh ấy khóc bầu trời của tôi bông đổ mưa ?? Tôi nhớ anh !! Tôi muốn ôm anh b…

2018-12-15 02:00

Vy A Cristian cristian_vy

@BTS_twt ARMY LOVE YOU💜💜💜💜💜💜

2018-12-15 01:59

상라🙃 sangra1209

I Love BTS ❤️ OT7 Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt #ThankyouBTS

2018-12-15 01:59

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt 💓💓💓💓💓💓💕

2018-12-15 01:59

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤💕💕

2018-12-15 01:59

loli imloli1

RT @samsara_v: TAEHYUNG CANT STOP CRYING AND JUNGKOOK HUGGED HIM😭😭😭 @BTS_twt #2018MAMA⁠ ⁠ #taehyung #jungkook #vkook

2018-12-15 01:58

akahitoma akahitoma

Thân thiện với mn thế thôi

RT @linhngoc_twt: Anh ấy cũng là người thôi mà !!! Vậy sao khi anh ấy khóc bầu trời của tôi bông đổ mưa ?? Tôi nhớ anh !! Tôi muốn ôm anh b…

2018-12-15 01:57

22_thang_12 linhngoc_twt

Fan Account for @bts_twt

Sorry :( #ThankYouBTS

2018-12-15 01:57

Jungkookie ~~ minmin11000

Fan account @BTS_twt

RT @linhngoc_twt: Anh ấy cũng là người thôi mà !!! Vậy sao khi anh ấy khóc bầu trời của tôi bông đổ mưa ?? Tôi nhớ anh !! Tôi muốn ôm anh b…

2018-12-15 01:55

msjsjjbxn tranthuctrinh11

Fan account @BTS_twt 🎈 BTS PICS 🎶

RT @linhngoc_twt: Anh ấy cũng là người thôi mà !!! Vậy sao khi anh ấy khóc bầu trời của tôi bông đổ mưa ?? Tôi nhớ anh !! Tôi muốn ôm anh b…

2018-12-15 01:55

VMin3013 VMin30131

VMIN , họ là một phần của cuộc sống của cơ thể tôi ! Thiếu đi họ tôi sẽ không thể tiếp tục có những ngày tốt đẹp 😊
VMIN là lí tượng , mục đính sống của tôi 💜

#ThankYouBTS
#ThankYouForStayingBTS
@BTS_twt you are my best of me

2018-12-15 01:54

💜🌸 BoranLoris 🌸💜 BoranLoris

🌸💜BoranLoris💜🌸
🌸💜My GalaXy Is BTS💜🌸
🌸💜OT7💜🌸
🌸💜I PURPLE YOU💜🌸

RT @0305bngoc: Mình mới vẽ cái này trên tường phòng💓💓💓 chắc cũng không đẹp lắm nhưng mong cc sẽ thích😇😇😇cảm giác như đc gần các anh hơn ý😘…

2018-12-15 01:54

22_thang_12 linhngoc_twt

Fan Account for @bts_twt

Anh ấy cũng là người thôi mà !!! Vậy sao khi anh ấy khóc bầu trời của tôi bông đổ mưa ?? Tôi nhớ anh !! Tôi muốn ôm…

2018-12-15 01:54

VMin3013 VMin30131

VMIN , họ là một phần của cuộc sống của cơ thể tôi ! Thiếu đi họ tôi sẽ không thể tiếp tục có những ngày tốt đẹp 😊
VMIN là lí tượng , mục đính sống của tôi 💜

#ThankYouBTS
#thankyouforstayingBTS
I LOVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYOUUUUUUUUUUUU

2018-12-15 01:54

Nguyễn Hà Anh NguynHA96811301

Beyond The Scene ❤️

#ThankYouBTS

2018-12-15 01:54

Thơm thomnguyen1811

진심으로 갑사합니다 사랑합니다💜 #ThankyouBTS

2018-12-15 01:53

VMin3013 VMin30131

VMIN , họ là một phần của cuộc sống của cơ thể tôi ! Thiếu đi họ tôi sẽ không thể tiếp tục có những ngày tốt đẹp 😊
VMIN là lí tượng , mục đính sống của tôi 💜

#ThankYouBTS
#thankyouforstayingBTS

2018-12-15 01:53

김유린 Vuthimen2601

Fan Account @BTS_twt❤JK❤

@BTS_twt I love you. Thank you for all things

2018-12-15 01:53

VMin3013 VMin30131

VMIN , họ là một phần của cuộc sống của cơ thể tôi ! Thiếu đi họ tôi sẽ không thể tiếp tục có những ngày tốt đẹp 😊
VMIN là lí tượng , mục đính sống của tôi 💜

#ThankYouBTS

2018-12-15 01:52

Đỗ Phương Ngân phuongngan11

@BTS_twt Love you so much ❤️ and thank you so much

2018-12-15 01:52

김유린 Vuthimen2601

Fan Account @BTS_twt❤JK❤

@BTS_twt Thank you for everything
#THANKYOUBTS

2018-12-15 01:52

흐엉 SuuVit

Vui , nhây , cá tính và ... :))

Đi cùng nhau trên nhưnh chặng đường tiếp theo . Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các chàng trai BTS #ThankYouBTS

2018-12-15 01:52

Nguyen Huyen chuoih12

Học cách dùng Twitter để tweet cho người bạn cùng tuổi mà mình ủng hộ. Tuổi trẻ sẽ đẹp đẽ như cách chúng ta đi cùng nhau.
WeLoveJungKook.

RT @vinbwi_: #THANKYOUBTS cảm ơn cảm ơn và cảm ơn. Em chỉ biết nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã chọn bước tiếp 💜💜💜💜💜

2018-12-15 01:49

Nguyễn Tuấn Tài ntai1798

2018-12-15 01:49

Hương huongthi1401

Fan Account For @BTS_twt

RT @vinbwi_: Tớ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu.
Đừng lo lắng, hãy cứ bước tiếp.
Tớ tin cậu làm được.
Nhất định làm được #THANKYOUBTS

2018-12-15 01:48

iseoulyou vinbwi_

ARMY in Viet Nam. LOVE 7 MEMBER . instagram : iiseoulyou

Đằng sau ánh hào quang. Là sự mệt mỏi.... #THANKYOUBTS

2018-12-15 01:48

Minn Thu MinnMinn263

A.R.M.Y

@BTS_twt #Thankyou지민
#ThankyouBTS
#Weloveyou

2018-12-15 01:48

iseoulyou vinbwi_

ARMY in Viet Nam. LOVE 7 MEMBER . instagram : iiseoulyou

Tớ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu.
Đừng lo lắng, hãy cứ bước tiếp.
Tớ tin cậu làm được.
Nhất định làm được #THANKYOUBTS

2018-12-15 01:47

ً gcfnmj

— 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

thats why something felt off earlier this year

2018-12-15 01:47

phmtrang_ phmtrang49

@BTS_twt Oppaa I love u I believe you can

2018-12-15 01:47

Thii A.R.M.Y ❤ thii1310

❤ BTS ❤

Fan Account @BTS_twt

RT @thomnguyen1811: Cảm ơn các a vì đã cố gắng ❤️#ThankyouBTS

2018-12-15 01:46

김유린 Vuthimen2601

Fan Account @BTS_twt❤JK❤

My hope. Don't cry. I cried too much😭😭😭 #ThankYouBTS #BTS #BTSatMAMA #JHOPE @BTS_twt

2018-12-15 01:46

ً gcfnmj

— 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

i’ve been sobbing for the past 30 mins

2018-12-15 01:46

Dương DTTAmi95

Fan Account @BTS_twt. Hi. I'm Thuy, come from VietNam
I'm a V-ARMY and OT7. If you bash 1 in 7 members of BTS, you have to go out my account.
7-1=0

@BTS_twt 사랑해 지민 .
고마워 💜,

2018-12-15 01:46

Tường Vânn phamtuongvan321

방탄소년단😍😘😋

RT @vinbwi_: #THANKYOUBTS cảm ơn cảm ơn và cảm ơn. Em chỉ biết nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã chọn bước tiếp 💜💜💜💜💜

2018-12-15 01:46

Vy A Cristian cristian_vy

@BTS_twt 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜We are love U 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

2018-12-15 01:46

Linh Ami BTS_ARMY_LINH

BTS is my Hope, BTS is my Life, And BTS is my Love 💜💜💜Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt 너무 고마워요 오빠💜💜 우리 항상 함께하세요💜💜

2018-12-15 01:45

pthao2810 pthao2810

I purple you 💜

@dm_quynh @BTS_twt Các anh đã vất vả nhiều rồi ㅠㅠㅠㅠㅠ

2018-12-15 01:45

iseoulyou vinbwi_

ARMY in Viet Nam. LOVE 7 MEMBER . instagram : iiseoulyou

#THANKYOUBTS cảm ơn cảm ơn và cảm ơn. Em chỉ biết nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã chọn bước tiếp 💜💜💜💜💜

2018-12-15 01:45

Nguyễn Thị Trung Anh trunganh1415

@BTS_twt I love you too , my angel

2018-12-15 01:45

김유린 Vuthimen2601

Fan Account @BTS_twt❤JK❤

#THANKYOUBTS #BTS @BTS_twt #BTSatMAMA

2018-12-15 01:45

❤ 02_18❤ ARMY_Minh

⚡️Vietnam_ARMY❤️BTS🐢⚡️ #RM 💥#JIN 💥#SUGA💥#HOBI💥#JIMIN💥#V💥#JK💥 ➡️VHOPE❤️SOPE🐢VSUGA🔥⬅️ 🇻🇳 #LOVE_YOURSELF 🔥

@BTS_twt 사랑해여❤❤❤❤ congrats 👏👏👏 WE LOVE U 😚😚😚 BTS, oppa , u very worthy 😎😎😎😎😎😎

2018-12-15 01:45

#WELOVEYOONMIN BTS7_YoonMin

Fan Account @BTS_twt

@BTS_twt #ThankyouBTS

2018-12-15 01:45

alley_125 125Alley

I love myself ☘️

@BTS_twt #ThankYouBTS 😘

2018-12-15 01:45

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤❤❤❤

2018-12-15 01:44

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt I love you pac pac

2018-12-15 01:44

iseoulyou vinbwi_

ARMY in Viet Nam. LOVE 7 MEMBER . instagram : iiseoulyou

@BTS_twt Em yêu anh #thankyouBTS

2018-12-15 01:44

Thơm thomnguyen1811

Cảm ơn các a vì đã cố gắng ❤️#ThankyouBTS

2018-12-15 01:44

Kimcuc KimCc93354594

KIM NAMJOON❤
KIM SEOKJIN❤
MIN YOONGI❤
JUNG HOSEOK❤
PARK JIMIN❤
KIM TAEHYUNG❤
JEON JUNGKOOK❤
I LOVE BTS😘😘😘

@BTS_twt ❤❤❤❤

2018-12-15 01:44

ً gcfnmj

— 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

@BTS_twt I LOVE YOU SO MUCH

2018-12-15 01:44

김유린 Vuthimen2601

Fan Account @BTS_twt❤JK❤

#ThankYouBTS 앞으로 꽃길만 가자 @BTS_twt #BTSatMAMA

2018-12-15 01:44

Anh Anh151095

Siêu ăn bám

Going to Vietnam should choose the safest and best airline: qua @YouTube

2018-12-15 01:44

ً gcfnmj

— 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

i’m v sensitive & i give up easily so like now that i know how strong they are,, amazes me

2018-12-15 01:44

Jini Jini2309

A.R.M.Y 💕💕
love BangTan Sonyeondan ❤❤

RT @kineu02: #ThankYouBTS Thật may mắn khi các anh đã xuất hiện trong thanh xuân của em. Không lâu nữa đâu em sẽ đến với các anh. Saranghae…

2018-12-15 01:42

minhminhBTS minhmin72318737

BTS

@bts_bighit Thank you BTS, give love to you. Just for Bangtan 💜💜💜💜💜

2018-12-15 01:42

Jini Jini2309

A.R.M.Y 💕💕
love BangTan Sonyeondan ❤❤

RT @MinnMinn263: Một năm đầy khó khăn đã qua và đây là kết quả mà BTS xứng đáng nhận được.!!❤❤
Hãy nắm chặt tay các thành viên và ARMY trên…

2018-12-15 01:41

Lilmeowmeow sikimioki

RT @pthao2810: Thank you Bighit Entertaiment, thank you Army, thank for all 💜 we love you, BTS 💜 Borahae 💜❤️ 사랑해 #ThankYouBTS

2018-12-15 01:41

BANGTAN Bangtan_twt_136

I_L_U_BTS
Fan girl of @BTS_twt

RT @ARMY_Minh: 사랑해여, BTS❤❤❤❤ congrats 👏👏👏 WE LOVE U 😚😚😚 BTS, oppa , u very worthy 😎😎😎😎😎😎
. Khóc xưng cả mắt mà vẫn đẹp traiiii 😎 .
. Các ch…

2018-12-15 01:40

BANGTAN Bangtan_twt_136

I_L_U_BTS
Fan girl of @BTS_twt

RT @Mayylovebts: Cảm ơn vì đã luôn suy nghĩ cho chúng mình
Cảm ơn vì đã quyết định đi cùng chúng mình tới cuối con đường
Cảm ơn vì đã là Ba…

2018-12-15 01:39

Đỗ Phương Ngân phuongngan11

Thank you for staying, for everything ❤️ You’re my light in my youth, in my life! And i’m always be here to support…

2018-12-15 01:39

pthao2810 pthao2810

I purple you 💜

Thank you Bighit Entertaiment, thank you Army, thank for all 💜 we love you, BTS 💜 Borahae 💜❤️ 사랑해 #ThankYouBTS

2018-12-15 01:39

살라 🐹 sunshines1306

@BTS_twt You guys did very well ☺️💜
#ThankyouBTS

2018-12-15 01:39