Tweets at Dharni, Amravati, Madhya Pradesh around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Dharni, Amravati, Madhya Pradesh 30km.


Search Results

pratik shrivastava pratiks872

'Belives make money' Financial Advisor capital catalyser indore Madhya Pradesh

What is the reason for losing the Bharatiya Janata Party?

2018-12-14 13:52

Safal Choudhary( gurjar) choudhary_safal

I am farmer,aur ha Jo bhi follow kare gum profile ke bahar hi rakh de,kho Jane par jawabdari meri nahi hogi .T&C.

@Amen24 @Devdeep02 व्यस्त हू।

2018-12-12 19:20

Safal Choudhary( gurjar) choudhary_safal

I am farmer,aur ha Jo bhi follow kare gum profile ke bahar hi rakh de,kho Jane par jawabdari meri nahi hogi .T&C.

@Snehlat27685620 शुभ संध्या वंदन स्नेहलता जी।

2018-12-10 19:55

Safal Choudhary( gurjar) choudhary_safal

I am farmer,aur ha Jo bhi follow kare gum profile ke bahar hi rakh de,kho Jane par jawabdari meri nahi hogi .T&C.

@MrsMeenaKumari सबसे पहले सादर वंदन मेम्।
प्रोफाईल फोटो बहुत ज्यादा अच्छी।
शुभ संध्या वंदन।
और रही बात दवाई की,हम…

2018-12-10 19:53

Safal Choudhary( gurjar) choudhary_safal

I am farmer,aur ha Jo bhi follow kare gum profile ke bahar hi rakh de,kho Jane par jawabdari meri nahi hogi .T&C.

@kirtipa123231 सुंदर लाईने किर्ती जी।
शुभ दोपहरी।

2018-12-10 19:15