Tweets at Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang 30km.


Search Results

Sao Thien dangsaothien

Tên thật: Đặng Sao Thiên - Ngày sinh: 28/08 - Tên tiếng Hoa: 邓鈔天 - Viết tắt khác: Dakiva - Nghề nghiệp: Film Production Entertainment / TV

Trong cuộc sống, không nhất định hai người phải sống bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải cách xa nhau...

2018-03-18 01:22

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video How To Reduce Stress During Pregnancy trên @YouTube

2018-03-17 22:47

HiepVlog HiepVlog

Hiện tại mình là một YouTube

Ôk

2018-03-17 22:06

HiepVlog HiepVlog

Hiện tại mình là một YouTube

Ok

2018-03-17 21:28

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-17 08:18

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video Symptoms of High Blood Sugar During Pregnancy trên @YouTube

2018-03-17 00:06

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thêm video vào danh sách phát Symptoms of High Blood Sugar During Pregnancy trên @YouTube

2018-03-17 00:05

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 23:36

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 23:36

Dương Dng71789241

Xấu

Hãy cùng trò chuyện với mình nhé > vào nc chuyện đi mn #BIGOLIVE

2018-03-16 20:49

HiepVlog HiepVlog

Hiện tại mình là một YouTube

Ok

2018-03-16 20:26

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video How to Know Boy or Girl during Pregnancy without Ultrasound At Home trên @YouTube

2018-03-16 18:02

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 15:34

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 15:34

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 15:33

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 15:33

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 15:32

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

💋💋

2018-03-16 15:02

HA GIANG 24H hagiangnews

Kênh tin tức giải trí tổng hợp tại hà giang

đang chúc mừng tình bạn

2018-03-16 12:11

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-16 11:09

Kanh Kanh72466215

Chơi game Trò chơi Thể thao điện tử Tin tức Trò chơi

#RulesofSurvival

2018-03-16 11:07

Phạm Chuyện PhmChuyn2

2018-03-16 10:15

Phạm Chuyện PhmChuyn2

2018-03-16 10:14

Phạm Chuyện PhmChuyn2

2018-03-16 10:12

Phạm Chuyện PhmChuyn2

2018-03-16 10:12

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

💙

2018-03-16 08:51

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thêm video vào danh sách phát 6 Early Signs Of Cervical Cancer trên @YouTube

2018-03-16 05:10

Sao Thien dangsaothien

Tên thật: Đặng Sao Thiên - Ngày sinh: 28/08 - Tên tiếng Hoa: 邓鈔天 - Viết tắt khác: Dakiva - Nghề nghiệp: Film Production Entertainment / TV

đang cảm thấy lo lắng

2018-03-16 00:02

Park_Jimin ParkJim46834037

Kim Nam Joon❤Kim Seok Jin❤Min Yoongi❤Jung Ho Seok❤Park Jimin❤Jeon Jung Kook💙BTS💙

2018-03-15 22:59

♡ 변배우 ♡ Pinkrabbit_94

♡\(^0^*)/ 변백현 (/^o^)/♡ 박진영 ♡♡♡

bay an toàn nha <3

2018-03-15 18:50

Truly Ha Giang trulyhagiang

Truly Ha Giang | A leading tour operator of innovative tour packages. We focus on experimental educational and community experience tours

All the most atonishing views of Ha Giang are showed in this music video.
Thank "Den" and his team a lot for...

2018-03-15 15:55

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video How to Use Garlic for Toothache trên @YouTube

2018-03-15 02:10

Đỗ Thuỳ Linh amihangsang

Thanh xuân của em gắn liền với anh.

2018-03-14 17:45

♡ 변배우 ♡ Pinkrabbit_94

♡\(^0^*)/ 변백현 (/^o^)/♡ 박진영 ♡♡♡

sm bành trướng thế lực 😂😂😂

2018-03-14 11:12

Kanh Kanh72466215

Chơi game Trò chơi Thể thao điện tử Tin tức Trò chơi

#RulesofSurvival

2018-03-14 09:19

Kanh Kanh72466215

Chơi game Trò chơi Thể thao điện tử Tin tức Trò chơi

#RulesofSurvival

2018-03-14 09:17

cuonnn cuonnn1

Ham

Lòng cứ nặng chĩu, biết bao giờ mới được bình yên.

2018-03-14 01:44

NgThuyHien NgThuyHien3

Ong Seong Woo 🖤

옹성우
Cảm ơn ck
Cảm ơn Đảng
Cảm ơn nhà nước
Cảm ơn bố mẹ
Cảm ơn Mực
Cảm ơn những ngừi bạn của tôi
Cảm ơn cô linh
Cả…

2018-03-14 01:28

GooGuns Lulz googuns_lulz

@victor_zheng

5d240217108b4df820515da17b35fd6b713bab7b37f97e16045bb63d378e6d4afce72317fade779f916a4b3243e919142e251fc89522d796f2e…

2018-03-14 01:27

Phạm Linh Chi linhchi_hg20

Nếu biết trước ở trần gian khổ như thế này tau đã không hạ phàm :)

2018-03-14 00:36

Pavel Szabo pavelszabo

Web developer #php #nette #jquery #html5 #css #bootstrap #gruntJs #bower #less #atomicdesign #psdtohtml #digitalnomad #freelancer

Napsal jsem vyčerpávající článek o práci a soustředění na cestách

2018-03-13 23:42

cuonnn cuonnn1

Ham

Tintin

2018-03-13 23:41

HA GIANG 24H hagiangnews

Kênh tin tức giải trí tổng hợp tại hà giang

Càng lớn càng muốn nhỏ lại 😔

2018-03-13 22:38

Phạm Linh Chi linhchi_hg20

Ăn tỏi không em?

2018-03-13 21:10

HiepVlog HiepVlog

Hiện tại mình là một YouTube

Doraemon giúp Nobita trả thù Chaian và: qua @YouTube

2018-03-13 20:29

🍓 ki10_cuc

⚜윤 강 하⚜15+

#GoogleWhereIsJin #Add_Jin_to_BHList

2018-03-13 20:20

Dong Van Tour dongvantour

Trekking tours, motorcycle tours, adventure tours, homestay tours, ha giang tour, meo vac tours, dong van tours

6 days northeast trekking&motorbike trip.
#Hagiang - #Dongvan - #Hoangsuphi

weather like a girl

2018-03-13 20:09

Tamtam Hunter HunterTamtam

Craving something light 👒

Bao nhiêu cung đường mới đủ cho con tim yêu chinh phục? 🕊🕊🕊

2018-03-13 19:03

Pavel Szabo pavelszabo

Web developer #php #nette #jquery #html5 #css #bootstrap #gruntJs #bower #less #atomicdesign #psdtohtml #digitalnomad #freelancer

Knihy, co mi opravdu pomohly v podnikání

2018-03-13 18:57

Đăng Bình ngBnh12

Bùi Đăng Bình

Tin dc ko

2018-03-13 18:56

Tamtam Hunter HunterTamtam

Craving something light 👒

💬 ..đây, nước cần uống, và em cần anh

Và mắt cần nhìn ra những mênh mông 🕊

#futureman💙 #hagiang #frommanwithlove 🕊

2018-03-13 18:53

Hoàng Hoa hoa10287

#ẢnhHồsơMới

2018-03-13 03:50

Hoàng Hoa hoa10287

2018-03-13 03:49

Hảo Lừa HaoLua

2018-03-13 02:34

Đỗ Thanh Hương HuongDo960623

CuCaiMuoi

#LookGOT7
#Eyesonyou ♡♡♡♡♡♡♡

2018-03-13 01:57

🍓 ki10_cuc

⚜윤 강 하⚜15+

@BTS_twt 지민, 잘 수 없니???😥 잘 자라!😘

2018-03-13 01:46

Dương Dng71789241

Xấu

Hãy cùng trò chuyện với mình nhé > vào nc đi mn #BIGOLIVE

2018-03-12 22:31

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video Bài Ka Tuổi Trẻ | Official Music Video | TamKa PKL trên @YouTube

2018-03-12 16:30

Kanh Kanh72466215

Chơi game Trò chơi Thể thao điện tử Tin tức Trò chơi

#RulesofSurvival

2018-03-12 16:14

Dương Dng71789241

Xấu

Hãy cùng trò chuyện với mình nhé #BIGOLIVE

2018-03-12 13:05

♡ 변배우 ♡ Pinkrabbit_94

♡\(^0^*)/ 변백현 (/^o^)/♡ 박진영 ♡♡♡

đấy antis sáng mắt chưa =)) giả danh cái gì thành thật luôn r 😂😂😂

2018-03-12 10:46

Truly Ha Giang trulyhagiang

Truly Ha Giang | A leading tour operator of innovative tour packages. We focus on experimental educational and community experience tours

Ma Pi Leng Pass - One of the most astonishing mountain roads in Vietnam

2018-03-12 10:46

♡ 변배우 ♡ Pinkrabbit_94

♡\(^0^*)/ 변백현 (/^o^)/♡ 박진영 ♡♡♡

má ơi đc làm tặng huy chương, oách muốn chớt 😭😭😭 chúc mừng mấy đứa nhé

2018-03-12 10:44

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thêm video vào danh sách phát Home Remedies for Numbness in Hands and Feet trên @YouTube

2018-03-12 05:03

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video Don't Ignore Tingling and Numbness in Your Hands and Feet trên @YouTube

2018-03-12 04:02

Henry Phô henrypho23

Tôi đã thích video 3 Most Effective Home Remedies For Toothache | How To Get Rid Of Toothache trên

2018-03-12 03:21

Ngân Ngn59900546

Army Việt Nam, tôi yêu BTS

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 01:30

SHOOKY SHOOKY69612883

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:55

Su Yếnn❤ SuYenn_BTS

• I'm V-ARMY❤Bias Suga❤BTS và ARMY sẽ mãi bên cạnh nhau ♡Cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa nhé❤ 방탄소년단 ♡

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:25

Anh Thư AnhTh49938238

ARMY❤BTS

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:21

Lê Bá Phúc LBPhuc1987

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:17

thanhvi707 thanhvi707

- i have Kookmin
- i have Vmin
Oh ! VKookMin !
No bias ! Love BTS ♥

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:17

하라_Hara🐯 ThuyVanTran2626

Âm nhạc

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:17

Sophie ARMY Sophie262806

❤ARMY Việt Nam❤
BTS 😙RM😙Jin😙Suga😙J Hope😙Jimin😙V😙Jungkook😙.
Các ARMY cùng follow làm quen nha. 👑7-1=0👑 Fan account for @BTS_twt

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:14

V-ARMY ❤ BTS ❤ NhoJmg

❤ BTS - THANKS YOU SOMUCH!!❤ @ARMY_BTS 💕#방탄소년단 💖#김남준 💚#김선진
💓#민윤기 💙#정호석 💘#박기민 💗#김태형 💛#전정국 🎉#BTS
🎊Hoping for more good days 🎊
HI, I'M FROM VIETNAM

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:14

Yeongie 🌸🌸 Diary_for_mine

Try to bring happiness for myself and people that I love :) It makes my day. 💜이엑스아이디 & 방탄소년단 💜 Girlgroup stan :)

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:08

Uyên Uyn00067367

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-12 00:08

[푸마당첨기원🙏]🎈슈가가다혜🎈 bts1258_suga

민빠답 화양연화병 말기입니ㄷr....
비팔🔔언팔금안...!트친분들 편하게뎀주시면 바로달려갑니다💜지뢰리틧실수한거있으면말해주세요 푸마팬싸당첨당첨당첨
🌌7개의 별 밝게빛나길🌌441

RT @amihangsang: #ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3 …

2018-03-11 23:59

Đỗ Thuỳ Linh amihangsang

#ThankYouKDiamonds #iHeartAwards #BestFanArmy #BTSARMY
các cậu cố gắng vote hé, những giây phút cuối cùng <3

2018-03-11 23:55

Đỗ Thuỳ Linh amihangsang

@Wonwon2013 @BTS_twt giành luôn :))

2018-03-11 23:52