Tweets at Lakhpat, Kutch, Gujarat around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Lakhpat, Kutch, Gujarat 30km.


Search Results

netrakunwar netrakunwar7

@Haribthapa @Annapurna_Post चुनाव खर्च उठाउन होनि नक्कली बिकास गरेर

2019-05-18 01:06

netrakunwar netrakunwar7

@Jhakri_didi मदन र आश्रति जस्तो नेता नहुने नेता ले सम्झनु खासै औचित्य छैन ।किन कि अहिले नेता होइन्न भ्रष्टाचारी हुन

2019-05-18 01:04

netrakunwar netrakunwar7

@bishwaprakash77 मदन र आश्रति जस्तो नेता नहुने नेता ले सम्झनु खासै औचित्य छैन ।किन कि अहिले नेता होइन्न भ्रष्टाचारी हुन

2019-05-18 01:02

netrakunwar netrakunwar7

@PradeepgyawaliK मदन र आश्रति जस्तो नेता नहुने नेता ले सम्झनु खासै औचित्य छैन ।किन कि अहिले नेता होइन्न भ्रष्टाचारी हुन

2019-05-18 01:02

netrakunwar netrakunwar7

@kpsharmaoli मदन र आश्रति जस्तो नेता नहुने नेता ले सम्झनु खासै औचित्य छैन ।किन कि अहिले नेता होइन्न भ्रष्टाचारी हुन

2019-05-18 01:01

netrakunwar netrakunwar7

@Hello_Sarkar @Dharma_Gurung @PradeepgyawaliK समानिया मन्त्री ज्यु यो काठमाडौ मा बसोबास गर्नी भाडावाला को विधेक कहि…

2019-05-14 15:24

netrakunwar netrakunwar7

@PradeepgyawaliK समानिया मन्त्री ज्यु यो काठमाडौ मा बसोबास गर्नी भाडावाला को विधेक कहिले आउँछ ?सटर को येति कोठा को…

2019-05-14 15:19

netrakunwar netrakunwar7

@Hello_Sarkar @Hello_Sarkar कुन सम्बन्धि निकाये हेर्न हो थाहा भयेन ?
सर घरबेटी लाई भाडा दिइन्छ तर कर कसले बुझाउनु प…

2019-05-14 15:09

netrakunwar netrakunwar7

@Hello_Sarkar @Hello_Sarkar कुन सम्बन्धि निकाये हेर्न हो थाहा भयेन ?
सर घरबेटी लाई भाडा दिइन्छ तर कर कसले बुझाउनु प…

2019-05-14 15:08

netrakunwar netrakunwar7

@Dr_Gothe @TheRealKalamchi येबाबा केइन्टरभियुदिन निजि मिडियामा जाने मन्त्रीउस्तैहुन किनकिनेपालसरकारका मन्त्री लेत…

2019-05-14 02:34

netrakunwar netrakunwar7

@chalise_damodar @amritna येबाबा केइन्टरभियुदिन निजि मिडियामा जाने मन्त्रीउस्तैहुन किनकिनेपालसरकारका मन्त्री लेत ने…

2019-05-14 02:32

netrakunwar netrakunwar7

@samu_madhu येबाबा केइन्टरभियुदिन निजि मिडियामा जाने मन्त्रीउस्तैहुन किनकिनेपालसरकारका मन्त्री लेत नेपाल् टेलिभिजन…

2019-05-14 02:32

netrakunwar netrakunwar7

येबाबा केइन्टरभियुदिन निजि मिडियामा जाने मन्त्रीउस्तैहुन किनकिनेपालसरकारका मन्त्री लेत नेपाल् टेलिभिजनमापोअन्तरबार्…

2019-05-14 02:32

netrakunwar netrakunwar7

@gbudhathoki पैसा जतिभ्रष्टाचारी नेता को खल्ती मा युवा जति खाडी को गल्डिमा येसै को असर मित्र

2019-05-14 02:14

netrakunwar netrakunwar7

@Hello_Sarkar कुन सम्बन्धि निकाये हेर्न हो थाहा भयेन ?
सर घरबेटी लाई भाडा दिइन्छ तर कर कसले बुझाउनु पर्छ।भाडा वाले…

2019-05-13 18:30

netrakunwar netrakunwar7

@BabuLalBhandar2 होइन यो कुन काङ्ग्रेस हो नचाहिदो कुरा गर्ने बदनाम नगर्नु होस ध्यानाकर्षण होस।

2019-05-12 11:30