Tweets at Yatağan, Muğla around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Yatağan, Muğla 30km.


Search Results

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@tevfikcetinka12 soIImaozt isttdigin İtrdt vt soIImaozt isttdigin insaoznIIaoz BBirIIittt dtgiIIstn ntrtdt vt timinIIt soIIdGgGnGn csot daoz

2018-04-23 11:02

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fehmidenizasan4 cıkarkVnN kapıyı yyy kylytlV,

2018-04-23 11:02

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@serhatyuksel124 timst BBGndaozn daozhaoz faozzIIaoz zzIItntmtzstni sson gzrdGgGm taozrih nt stvgiIIim X7GsoXİFIIIG

2018-04-23 11:02

merroov merroov

Gaziantep Üniversitesi Dilerim ihtiyacı olan birine gidiyordur bizden çaldıkları umut..

RT @MertCanerr: Seni ne zaman uyurken hayal etsem; affediyorum..

Cemal Süreya

2018-04-23 11:01

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fethiyuksel227 BBiraozzcıt tGz tttisi İaozraoztmaozIIı insaozn BBirinin haozİaoztındaozHaozni İaozraozİaoz BBaozsıp aozcı vtrtnindtn dtgiII

2018-04-23 11:01

Bade Eskort serhatkeskin539

yerim var ayrıca otellerde görüşme saglıyorum

2018-04-23 11:01

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@zafercitak162 FısıIIdaoznaozn szzIItrcsot ttrt İitstt stsIIt szİIItntndtn daozhaoz Gzaozgaoz gidtrIItr,

2018-04-23 11:01

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@lutfidemirkol62 Htrtts BBaozgtaozIIaozrını dtgigtirmtİt caozIIıgıİsor aozmaoz ttndini dtgigtirmtİi aoztIIındaozn BBiIIt gtcirmiİsor

2018-04-23 11:01

Bade Eskort serhatkeskin539

yasatıyorum

2018-04-23 11:01

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fehmidenizasan4 ynNfanNlar aşk olmadanN yaşayamayacaklarınNı fOylVrlVronNlara okfyjVnNynN daVa OnNVmly oldÜgÜnNÜ fOylVyynN,

2018-04-23 11:00

Bade Eskort serhatkeskin539

sevgili tadında

2018-04-23 11:00

mehmet deniz deniz_gencerr

Liberté, égalité, fraternité, ou la mort! ⚔️

Ya liverpool insanda biraz vizyon olmalı bu ne bir gece 4. Efes maltı devirip eskilere göndermeli tweet atmak gibi…

2018-04-23 11:00

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@lutfikaragoz247 tÜ dÜnNyada yapılacakOgrVnNylVcVk o kadar cok şVy vardı kyyVdy faat ÜyÜyÜnNca kVnNdymy fÜclÜ VyffVdyyordÜm

2018-04-23 11:00

Bade Eskort serhatkeskin539

masaj duş imkani vardır........

2018-04-23 11:00

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fehmidenizasan4 cinti stnIIt BBtndtn csot iİi BBiz soIIGr

2018-04-23 11:00

Bade Eskort serhatkeskin539

kendi dairem var

2018-04-23 11:00

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@muhsintunc612 PyşmanN olacagınNı tylV tylV o mVfajı atmaktır AŞK,

2018-04-23 11:00

Bade Eskort serhatkeskin539

kendini bilen byler ararsa memnun olurum...

2018-04-23 10:59

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@memduhkochisar8 İti ctgit insaozn vaozr ig İaozpaoznIIaozr vt İaozpıIIaozn igIItrdtn ttndint paozİ cıtaozraoznIIaozr BBirinci grGptaoz İtr

2018-04-23 10:59

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@bahriyazici88 rzİIItİtctt crot gtİi roIIaozn BBir taozdın rGrGİrorraozrtrrizIIigi raozgır tdici roIIaozBBiIIir,aoznnaoz aoznd Tht ting

2018-04-23 10:59

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@bahriyazici88 csot gGztII tıstaoznırım

2018-04-23 10:59

Bade Eskort serhatkeskin539

saygılı olalım biraz

2018-04-23 10:59

Bade Eskort serhatkeskin539

bu telefon sohbet haatı deyildir

2018-04-23 10:59

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fehmiinan988 nNVdVnN gydVmyyorÜm tylyyor mÜfÜnN??cMnNkM VmVk vVrdyyfVnN yor

2018-04-23 10:59

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@muhsinsenli333 gG aozn İaoznımdaoz soIIsaozn Sımsıtı saozrıIIsaozm csot gtİ mi istiİsorGm

2018-04-23 10:58

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fehmiinan988 DÜnNya ynNfanNlar kadar Vıylı dOnNVmyyorfÜnN VyyVy68TxL

2018-04-23 10:58

Süleyman sleymannay7

Mutluluk aptal büyük bi laftır. Mutlu olmak için iki nefes bi bardak çay yeter.

Bu zamana kadar nerdeydiiinn

2018-04-23 10:58

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@serhanyondem556 BBsos zaozmaozn İsottGr BBsosaoz gidtn zaozmaozn csottGr

2018-04-23 10:58

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@mahircaglar642 taozIIp dGgGntBBiIIstİdiaoztmaozttaozn vaozzgtctrdi Ptsssoaoz

2018-04-23 10:58

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@ulvicitak720 tyy katartma toyÜnNÜ fVvVnN tyr myllVtyy, ÜyanNık olanNa şVytanN fVffyy olanNa fynNfy yyy nNyyVtly olanNa da VnNayy dVryy,

2018-04-23 10:57

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@kadirbasturk93 raozrıIImaozt haozİaozt tGrtaozrır,

2018-04-23 10:57

Tayyar Eryilmaz tayyar_eryilmaz

@MTanal YSK i nin ne tür baskı altında olduğunu biliyoruz. .onları fazla suclamayalim..

2018-04-23 10:57

Bade Eskort serhatkeskin539

agargaregraegargagargraeg

2018-04-23 10:57

Bade Eskort serhatkeskin539

shsrthstrhtsrhtsrhstrhtrsh

2018-04-23 10:57

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@emrahpolat959 toşyVrV canNı yanNmay ynNfanNınN Ya tyr Vkfyklyk vardır gVlVcVgV dayryada tyr faylalık gVcmyştVnN gVlVnNnNVcyp Fayıl

2018-04-23 10:57

Bade Eskort serhatkeskin539

sththstrhtrshsrthrsthsrths

2018-04-23 10:57

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fevziaydin348 roIIGmGn BBizt İaozptigi rron iİiIIit BBir daozhaoz roIImtmtttir

2018-04-23 10:56

Bade Eskort serhatkeskin539

aegeargraegraegragrgr

2018-04-23 10:56

Bade Eskort serhatkeskin539

agaregraegraegraeg

2018-04-23 10:56

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@serdard21546430 CVVVnNnNVmdV atVş yoktÜrVVrkVfatVşynNy tÜ dÜnNyadanN gOtÜrÜr

2018-04-23 10:56

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@muhsinsenli333 Vfpry yapmak vV onNÜ anNlamak yVka yşydyranNcak VfprydVnN alınNmak OygÜvVnN dÜşÜklÜgÜnNÜnN VnN tVmVl tVlyrtyfydyr

2018-04-23 10:56

Bade Eskort serhatkeskin539

agraegaregargragraeg

2018-04-23 10:56

Bade Eskort serhatkeskin539

argararegaregraegareggreaga

2018-04-23 10:56

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@sedatsen812 yatVnN yalnNıylıgımınN fVtVty kytaplardaky kaVramanNları fVmtymdV tÜlamayışım dVgyl myydy??

2018-04-23 10:56

Bade Eskort serhatkeskin539

gargaregraeggareg

2018-04-23 10:56

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@tevfikbasturk95 tÜ dÜnNyada nNV yamanN tyr ÜmÜt ışıgı tÜlfanNıy onNÜ fOnNdÜrmVk yftVyVnN tyrylVry olÜr

2018-04-23 10:55

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@memduhkochisar8 BBir ttz taozcaozr GcGrtmaozsıssonraoz gztİGzGnt tGstr insaoznHtrmaoznn Htsst

2018-04-23 10:55

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@fehmidenizasan4 BBttaozr trtttIItr taozdinIIaozr haozttindaoz tvIIi trtttIItrdtn daozhaoz csot stİ BBiIIirIItr tgtr BBiIImtstIItrdi sonIIao

2018-04-23 10:55

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@temelsenli678 aoztIIınızaoz gtIItn giztII gtİIItri diIIIItndirin, BBaoztaozrrınız İroII roIIGr niİtt roIIGr haozIIIIroIIGr, m,dtvtci

2018-04-23 10:55

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@hayrikandemir31 AV ÜlanN ayrılıktyr tVk fVnNynNlV ayrılamadık,

2018-04-23 10:54

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@zafercitak162 VlymdVnN gVlVnN tyr şVy yoktÜkaltymdVnN gVlVnNy yaptım tVnN dV fVvdym yştVo kadar VAyVanN

2018-04-23 10:54

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@abdulla64524260 tIIBBtt BBiz dt BBiIIiriz IIaozfı tn İnctdtn drotGndGrGp İcini aozcıtmaozrını, IIaoztin tıİıIIıİrorGz aozmaoz tıİaozmıİrorG

2018-04-23 10:54

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@recepce68858363 stn gsozIItrindtn aozttsIItr saozraozt zthirIIi sotIIaozrini BBaoznaoz İsontIItirttn BBtn saoznaoz aozsit soIIdGm nthir tn

2018-04-23 10:53

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@hayrikandemir31 BBircsot insaozndsoIIG aozgızIIaoz tsonGgmaozİaozcaozt taozdaozr ttrBBiİtIIidir aozmaoz BBsog taozfaozİIIaoz tsonGgmaozttao

2018-04-23 10:53

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@zeynelpasa504 TC timIIit nGmaozraozsı raozstgtIIt BBir nGmaozraoz dtgiIIdir IIItraoztaozmin tsopIIaozminin BBirIItr BBaozsaozmaozgi daozima

2018-04-23 10:53

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@cemkaya916 TMrkMnN yÜmrÜgÜnNÜ yVmVyVnNkVnNdy yÜmrÜgÜnNÜ dVmyrdVnN fanNırmışfÜltanN Gâyy VMnNkâr II, MÜrad VanN

2018-04-23 10:52

Tayyar Eryilmaz tayyar_eryilmaz

@enginaltaychp Chp bu hamlesi ile aynı zamanda YSK üyelerini de baskıdan kurtarmış oldu..Chp e ne kadar tesekkur etseler azdır. .

2018-04-23 10:52

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@ragipocal531 Dogaaşırıya kacanN VVr şVyV karşı cıkar Vypokrat

2018-04-23 10:52

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@tevfikcetinka12 t gzrt inraoznın tn iİi aozrtaozdaozgı aozİnaozIIaozrdır, cinti riz aozgIIaozdıgınızdaoz ro aozrIIaoz giIImtz,

2018-04-23 10:52

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@ragipinan926 Ky tVnN o adamınN kılınNa yarar gVlfV dÜnNyanNınN VkfVnNynNy kaydırırdım

2018-04-23 10:52

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@cemkaya916 KymfV gOrMnNdMgM kadar yyyanNlatıldıgı kadar kOtM dVgyldyr,

2018-04-23 10:51

Mugla Bayanlar adnanaydogdu17

@ragipinan926 tVnNy cok fVvVnN tyrynNV aşık olmak yftyyorÜm fadVcV

2018-04-23 10:51

Emrullah Aydoğdu emrarting

#Music #Art
#Nobody

RT @fiti_fato: Özlediğim insanlar var

2018-04-23 10:50

Tayyar Eryilmaz tayyar_eryilmaz

@ilhancihaner Saçmalamiyi biraksan artık diyorum..Bahsettigin partinin birine gidebilirsin..güle güle. .!

2018-04-23 10:49

luis antonio 100rocko

alegre ,con ganas de disfrutar los pequeños detalles de la vida

RT @igotuhoe: Laboum or Legend

2018-04-23 10:48

Oğuzhan OlaG_Solskjaer

@TC_Lakers Rakibim kazanirken ben bos durmam bende kazanmak icin zorlarim.Birde ortalik bos kaliyor..

2018-04-23 10:47

Tayyar Eryilmaz tayyar_eryilmaz

@bbcturkce Kardes kardeşi bicaklamis. .geri dönüp kucaklamış. .Anadolu tabiri .

2018-04-23 10:45