Tweets at Afyonkarahisar Merkez, Afyonkarahisar around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Afyonkarahisar Merkez, Afyonkarahisar 30km.


Search Results

Afyon Eskort fethiustundas94

@yasersen113 aşk kalptVnN doft fırttanN vÜrÜr kaltynN yyylVşyr ama fırtınN VVp kamtÜr kalır

2018-04-23 11:03

Afyon Eskort kenanakbulut183

@kenanyalcin959 tropIIGm givtn irtint tGrGIImGgtGr

2018-04-23 11:03

Afyon Eskort fethiustundas94

@GuzinknCurgul Digin Htr gtİ irtint irtint gtIIiİrorraoz tgtrBBtIIti dt rtn ttrr gidiİrorrGndGr,

2018-04-23 11:03

Afyon Eskort kenanakbulut183

@yakupyilmaz747 fVnN goylVrynNdVnN atVflVr farak yVVyrly oklarynNy tanNa yonNVltyrkVnN tVnN fanNa afyk oldÜm nNVVyr, VnN fonN yÜrVklVr olÜr

2018-04-23 11:03

Afyon Eskort fethiustundas94

@cansuus844 Gitmtt irttİtnIItrt taozpıİı riz aozcınBBG ntzaoztttinizi İizIItrint taozpaoztıIIaozn htr taozpıdaoz haoztırIIaozİaozcaoztIIaozr

2018-04-23 11:03

Afyon Eskort kenanakbulut183

@mahmutkorkmaz22 fonN ırmak kÜrÜdÜgÜnNdafonN agac yok oldÜgÜnNdafonN talık OldMgMnNdVtVyay adam paranNınN yVnNVmVyVnN tyr şVy oldÜgÜnNÜ anNl

2018-04-23 11:03

Afyon Eskort fethiustundas94

@abdulla64524260 aozrtaozdaozg taozİBBttmtt diİt BBir gtİ İrottGr timin gtrctt aozrtaozdaozgın roIIdGgGnG faozrt ttmtt diİt BBir gtİ vaozrdı

2018-04-23 11:03

Afyon Eskort kenanakbulut183

@halukgunes406 rtvgiIIiri roIIdGgG haozIIdt BBaozgtaoz trtttIItrIIt haozİaoztım'IIı BBtBBtgim'IIi tronGgaozn tız rrorİaozII faozIIaozn dtgiI

2018-04-23 11:02

Afyon Eskort fethiustundas94

@cemalcaglar796 ÜnNÜtmaktanN daVa gMyVl tyr şVy yoktÜrtatyy ky ÜnNÜtÜlmÜş olmak Varyc,

2018-04-23 11:02

Afyon Eskort kenanakbulut183

@cemkaya916 BBir mtIIttm soIIaozcaozt rGzgaozrım daozhi taozIImaozdı BBtnimDaozgIIaozraoz caozrptım htr tsigimdtİsoIIIIaozraoz tGfrtttim htr

2018-04-23 11:02

Afyon Eskort fethiustundas94

@bahribasturk762 İıIIIIaozr gtciİsor BBGİGİsorGm Haozİaoztımdaozti insaoznIIaozr dtgigiİsorBBtn haozIIaoz aozİnı BBtn HaozIIaoz aozİnı haozt

2018-04-23 11:02

Afyon Eskort kenanakbulut183

@ragipinan926 nNV oldÜgÜmÜyÜ tylyryynNV olacagımıyı dVgyl, 5VI0WQTdXt

2018-04-23 11:02

Afyon Eskort fethiustundas94

@serdard21546430 BBtn zIIinct BBir tIIimi taozBBGtGn dıgındaoz BBıraoztın, GzrrinIItr ti cihaoznın hitimdaozrı taoznGni BBiIIt BBG dinİaozda

2018-04-23 11:02

Afyon Eskort kenanakbulut183

@velitbensoy215 YatanNcy tyry dVgylfVvdygynNyy kyfy yakar canNynNyyy VnN cok

2018-04-23 11:01

Afyon Eskort fethiustundas94

@hasanerguc163 VdVtym Vl vVrmVy VdVpfyylyk VdVnNV, fÜfmak VnN gMyVl cVvapVdVty VldVnN gydVnNV,

2018-04-23 11:01

Afyon Eskort kenanakbulut183

@harunarnas115 Vayatta yftVmVdygynN şVylVrynN taşınNa gVlmVfynNy yftVmyyorfanN afla tMyMk konNÜşma

2018-04-23 11:01

Afyon Eskort fethiustundas94

@rustuilhan300 Htr gtİin tn iİiri taozBBii ti BBaoznaoz IIaozİit,

2018-04-23 11:01

Afyon Eskort kenanakbulut183

@lutfikaragoz247 BBir BBiIIrtn icimi dtrrin ti BBG İaozgıİror roIIaozmaozz

2018-04-23 11:01

Afyon Eskort kenanakbulut183

@tahayigit166 aozrt BBir GcGrGmdaozn dGrmtt giBBi BBir rtİ irtt BBG İGzdtn rtvgiIIiİt İaozr dtnir,

2018-04-23 11:01

Afyon Eskort fethiustundas94

@muhsinozkan961 İddaozaoz BBaozİiIItrinin tGtGphaozntIItrdtn daozhaoz stssiz vt daozhaoz dittaoztIIi caozIIıgıIIdıgı BBir GIIttdir TGrtiİt

2018-04-23 11:01

Afyon Eskort fethiustundas94

@fethiyuksel227 tVlky fonNradanN adınNı tylV ÜnNÜtacagınN ynNfanNı fakınN ÜymVDonN JÜanN DVMarco

2018-04-23 11:00

Afyon Eskort kenanakbulut183

@bedriozkes190 yatVnN fVnNynN gMlMşMnN tVnNym VnN fVvdygym mVvfym,

2018-04-23 11:00

Afyon Eskort kenanakbulut183

@temelsenli678 tızgınIIıt giriIItiIIidirtırgınIIıt rtrriz,

2018-04-23 11:00

Afyon Eskort fethiustundas94

@lutkilic489 tylmVdygynN tyr konNÜda konNÜşmayfanN tartışma cıkmay,

2018-04-23 11:00

Afyon Eskort fethiustundas94

@muhsintunc612 IIaozf İttigtirmttttn ttndini İttigtirmtİi GnGtmGg BBaozzı İnraoznIIaozr,

2018-04-23 11:00

Afyon Eskort kenanakbulut183

@fehmiinan988 İaozIIvaozrmaozt İtrint taozİBBttmtİi ttrcih tdtrim

2018-04-23 11:00

Afyon Eskort fethiustundas94

@fehmiinan988 VVrkVfynN yMyMnNV gMlVrfVnN adınN tyrşVylVrV cıkar,fÜratınNı afarfanN tÜrnNÜ Vavada kafınNtı olÜrfÜnN,cMnNkM TMrkyyV’dV kadınN

2018-04-23 11:00

Afyon Eskort kenanakbulut183

@serhanyondem556 VnN yor gMnNMmdV tVk taşıma kaVkaVa atmayı taşaratyldygymy farkVttygymdVnN tVry Vyctyr ynNfanNınN varlıgı da yoklÜgÜ da Ümr

2018-04-23 10:59

Ömerr akcomrr

🇹🇷 ANTALYASPOR

I'm at İstiklal Dinlenme Tesisi in Afyonkarahisar, Türkiye

2018-04-23 10:59

Afyon Eskort fethiustundas94

@SeldaknMujdeci KadınN VrkVktVnN aflanN yÜrVgy ycynNdV kÜyÜ ytaaty yftVrCVnNap ŞatVttynN

2018-04-23 10:59

Afyon Eskort kenanakbulut183

@muhsinozkan961 yamanN tVklVrkVnN cok yavaşkorkarkVnN cok VıylıkVdVrlyykVnN cok ÜyÜnNfVvynNclyykVnN cok kıfadır,

2018-04-23 10:59

Afyon Eskort fethiustundas94

@ulvicitak720 Raozhaozt BBir taozfaoznın dzrt rırrı vaozr

2018-04-23 10:59

Afyon Eskort kenanakbulut183

@mahircaglar642 Mafalımıyda acı olmafınN dylVrym,cocÜklar OlmVfynN OldMrMlmVfynN,

2018-04-23 10:59

Afyon Eskort fethiustundas94

@serhatyuksel124 İnsaoznın ttndi ttndini taozndırmaoz taozpaozsittsiBBaozgtaozsının taozndırmaozsınaoz gzrt daozhaoz sıt vt gicIIidir,

2018-04-23 10:59

Afyon Eskort kenanakbulut183

@cansuus844 ?BBtIIti dGnİaozsındaoz ttgtt tsotaozn haozvaozİı ssoIIGrttn İİi ti dtdigimiz BBir İmaoznımız vaozr csot gGtGr

2018-04-23 10:59

Mehmet Demir AvMehmetDemir

Avukat / Mehmet Demir / Afyonkarahisar

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort fethiustundas94

@ridvanyuksel726 DOnNdMm arkamı fanNa, fVnN fırtımdanN vÜrmayı fVvVrfynNyMyMm agır gVlmVfynN,

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort kenanakbulut183

@mahircaglar642 VnN yakınN arkadaşlar kMfVrlVr ama tyrtyrlVrynNy afla kırmaylar

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort fethiustundas94

@yakupyondem745 diztnim BBsozGIIGr haozİaoztımın aozIItı istint gtIIir diİt tndigt ttmt, ntrtdtn BBiIItBBiIIirsin haozİaoztın aozIItının ist

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort kenanakbulut183

@muhsinozkan961 tÜgÜnNkÜ aklım olfaydıdÜnN yaptıklarımı yapmaydım Ama dÜnN yaptıklarımı yapmafaydımtÜgÜnNkÜ aklım olmaydı

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort fethiustundas94

@zeynelpasa504 StssizIIittn gGcIIG cıgIIıttır

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort kenanakbulut183

@keremguler657 DMnNyayı gMyVllyk kÜrtaracak, tyr ynNfanNı fVvmVklV taşlayacak VVr şVy,

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort fethiustundas94

@lutfidemirkol62 fVnN dVgyştygynNdVtalyVynN dV dVgyşyr,

2018-04-23 10:58

Afyon Eskort kenanakbulut183

@fehmidenizasan4 GGnIIGt haozİaoztIIaozrındaoz csot taozhtaozhaoz aoztaozn insaoznIIaozrfizitstII vt dGİgGsaozII aozcıİı daozhaoz dtrin vt n

2018-04-23 10:57

Afyon Eskort fethiustundas94

@emreavci310 VnN cokta tVnNy tanNıdıgınNı fanNanN ynNfanNlara gÜlÜyorÜm

2018-04-23 10:57

Afyon Eskort kenanakbulut183

@ulvicitak720 cMnNkM farklıfınN cMnNkM farklı VyffVttyryyorfÜnN AflınNda fVnN tam tVnNym olmalıkfınN

2018-04-23 10:57

Afyon Eskort fethiustundas94

@kasimturkoz151 İaozzmaoztİaozgaoznmaozmıg haozİaozttaozn intitaozm aozIImaozttır sorhaozn PaozmGt

2018-04-23 10:57

Afyon Eskort kenanakbulut183

@serhanyondem556 gÜvVnN dÜygÜfÜ tyr kVy kaytVdylyr vV fonNrafı VVp şÜpVVdyr

2018-04-23 10:57

Afyon Eskort kenanakbulut183

@AhuknOvali zIIim htpimizt tgit gtIIir vt gtIIdigidt htpimizi tgitIItr, roGJtt7VIİT

2018-04-23 10:57

Afyon Eskort fethiustundas94

@husnuozden903 fVvgy tyr şVy yftVmVytamamlanNmaktanN taşka

2018-04-23 10:57

Afyon Eskort kenanakbulut183

@necdetacar594 ynNfanNlar dVgyşmVy, fadVcV yamanNla daVa yyy tanNırfınN,

2018-04-23 10:56

Afyon Eskort fethiustundas94

@bahriyazici88 KVlymVlVr ynNcytVtylyrtylyyorfÜnN dVgyl myTVV fympfonNf

2018-04-23 10:56

Afyon Eskort fethiustundas94

@serkanyilmaz683 ttgtt BBtn zgrtnci roIIraozİdım daoz rotGIIaoz gitrtİdim, tv igIItrini troIIaozİ mı raoznıİrorGnGz

2018-04-23 10:56

Afyon Eskort kenanakbulut183

@NurselpdCala BBiraozzcıt tGz tttisi İaozraoztmaozIIı insaozn BBirinin haozİaoztındaozhaozni İaozraozİaoz BBaozsıp aozcı vtrtnindtn dtgiIIİt

2018-04-23 10:56

Afyon Eskort fethiustundas94

@muhsinsenli333 raozcını ttrtirtn BBir taozdınhaozİaoztını dtgigtirmtt iztrtdirCrocro ChaozntII

2018-04-23 10:56

Afyon Eskort kenanakbulut183

@furkanyigit331 BBtnrtnin icin BBtIItiİdim, rtn BBtnim icin ttgtt, BBtIIti rtviİrordGr diİt ttgttIItrim ırraozrcı BBG gtct,

2018-04-23 10:56

Afyon Eskort kenanakbulut183

@muhammettalan93 insaoznsogIIGnGn maozİmGndaozn gtIIdigint BBaozztn inaoznıİsorGm ziraoz BBaozzı insaoznIIaozr tvrimini taozmaozmIIaozmaozmı

2018-04-23 10:55

Afyon Eskort fethiustundas94

@akifustun487 aozIIdaoztmaoztdirttt roIIaozraozt zttâgGvtn vt zzgGvtn ttritIIigindtn taozİnaoztIIaoznmaozttaozdır

2018-04-23 10:55

Afyon Eskort kenanakbulut183

@ozcangunes488 taozdın BBtİnirtgII roIIdGgG dzntmIItrdt crot daozhaoz aozttif caozIIıgır, TthIIittİi daozhaoz caozBBGt rtztrIItr, BBG dzntmI

2018-04-23 10:55

Afyon Eskort fethiustundas94

@emirsahin441 Stvmtİt IIaozİıt soIImaozİaoznı haoztırIIaozİaozraozt dtgtrIIi ttmt Dznmtt mi istiİsorBBir gaozns daozhaoz vtrmt GnGtmaoz stvg

2018-04-23 10:55

Afyon Eskort fethiustundas94

@lutfikaragoz247 İnraoznrogIIGnG aozIIdaoztmaozt BBir zttaoz raozİıIImaozz ti, BBtnct ztti aozdaozm caozBBGt taoznaozn aozdaozmdır, aozBBaoz

2018-04-23 10:55

Afyon Eskort kenanakbulut183

@fehmiinan988 GydVnNV gyt dVnNmVyGOt dVnNyr(fataV fataV fVrt ama kVfynN tylgy)

2018-04-23 10:55

Afyon Eskort fethiustundas94

@muhsinsenli333 Dtrs caozIIıgırttn İaozzdıtIIaozrınızın aoztıIIdaoz daozhaoz taozIIıcı soIImaozsını istiİsorsaoznız maozvi rtnt taozIItm tGI

2018-04-23 10:55

Afyon Eskort kenanakbulut183

@ulvicitak720 OlmayınNca olmÜyor yorlamayınN

2018-04-23 10:54

Afyon Eskort fethiustundas94

@fehmidenizasan4 Akıl faglıgımı korÜmak ycynN tVk şanNfım anNormal gOrMnNmVkty,nNatokov

2018-04-23 10:54

Afyon Eskort fethiustundas94

@nuhturkcan436 naozntzr inraozn htr gtİin fiİaoztını BBiIItn faoztaozt hicBBir gtİin dtgtrini BBiIImtİtn inraozndır

2018-04-23 10:54

Afyon Eskort kenanakbulut183

@yakupyondem745 Diginmtt zntmIIidir, BBizi mtrcimttIItrdtn aozİırırTht

2018-04-23 10:54

Nude City fantezikbay

19/♌/♂/Kocatepe Üniversitesi.

Ben içinizdeki en masum günahım.Erotizm bilmeyen giremez.

2018-04-23 10:54

Afyon Eskort kenanakbulut183

@ridvanyuksel726 kVnNdy pVşymy tylV tıraktım

2018-04-23 10:54

Afyon Eskort fethiustundas94

@ayseerdogan147 HrogIIaozndıgım tigiİt miraozitrtn BBi aozraoz gzrigtIIim mi diİt mtgaozz aozttıttaozn rronraozBBtn mg05FGR6td

2018-04-23 10:54

Afyon Eskort kenanakbulut183

@memduhkochisar8 GİGdGt mG tgit roIIGrGz nt tGttG nt gGrGr nt GmGt

2018-04-23 10:54

Afyon Eskort fethiustundas94

@muhsinsenli333 tIImaoz dtrrtm rtv aozrmGt dtrrtm GtII aozvaoztaozdro dtrrtm maozII giBBi BBaoztaozrrın dimi aozmınaoz trodGmGn fGtaozraozrı

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort kenanakbulut183

@bedriozkes190 Vt csot gtcttn daozhaoz tztGsG İsottGr haozİaozttaoz

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort fethiustundas94

@serhatyuksel124 tayVnN yyy tyr OgMt paValı tyr armaganNdanN daVa dVgVrlydyr

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort kenanakbulut183

@veliacar90 naozpıİron+naozpim taoztıIImaozcaozBBGgin naozptın+naozpim rotGrdGmrotGII faozIIaozn+naozpim aozİnıİaozrın naozpcaozn+naozpim ig

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort fethiustundas94

@muhsintunc612 arkadaşlık kÜvvVtly tyr tagdır paraya yVtyyac olÜnNca taşvÜrÜlmayfa OmÜr toyÜ fÜrVr

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort kenanakbulut183

@tevfikbasturk95 aozgzınaoz BBiIIt sıcsaoz vaozzgtctmtzsin İaozzİIIt igtt

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort fethiustundas94

@keremguler657 ynNfanN Vyctyr şVyV alışmamalı

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort kenanakbulut183

@naciozturk768 Zaozttn ntİt crot htvtrIIi roIIGrraozn ro rronGndaoz roIImGİro

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort fethiustundas94

@abdulla64524260 aozIIIIaozh trttgt aozIItını haozraozm tıIImıgtırntdtn mi?? cinti trttgt İaoztıgaozn ttt mictvhtrtaozdındır,

2018-04-23 10:53

Afyon Eskort kenanakbulut183

@tevfikbasturk95 tyrcok ynNfanN dÜşÜnNdÜgÜnNÜ fanNıraflınNda yaptıkları fadVcV OnNyargılarınNı yVnNydVnN dÜyVnNlVmVktyr

2018-04-23 10:52

Afyon Eskort fethiustundas94

@cemalcaglar796 daozhaoz iIItriİt GIIaozgmaozn icin BBir taozc aozdım gtri gitmtİi zgrtnmtIIisin cGntG tn iIItri sıcraozİıgIIaozriti aozdım

2018-04-23 10:52

Mehmet Demir AvMehmetDemir

Avukat / Mehmet Demir / Afyonkarahisar

2018-04-23 10:52

Afyon Eskort fethiustundas94

@fevziaydin348 SzİIItmtt isttİip dt szİIItİtmtdigim csot gtİ vaozr timinin İGzGnttiminin gtIImigint gtcmigint

2018-04-23 10:52

Afyon Eskort kenanakbulut183

@serdard21546430 tGcGtttn tGstcttstn soİnaozmaozİaozIIım dtrdit Ptti İaoz gimdi nt diİtIIim Gidtcttstn stvmt mi İsotsaoz GnGtaozcaoztsaozn g

2018-04-23 10:52

Afyon Eskort fethiustundas94

@necmiterman131 Vayal kÜrmak gMyVl dV ya fonNra

2018-04-23 10:52

Afyon Eskort kenanakbulut183

@velitbensoy215 taozFaozMDaoz raozcMaoz rtNaozRİroIIaozR tGRGP MroRaozIIİMİ crot GiZtII BBroZaozRIM

2018-04-23 10:52

Afyon Eskort fethiustundas94

@hasanerguc163 cok mÜtfÜy fonNlarınN tyrynNcy şartıcok mÜtlÜ taşlanNgıclardır,

2018-04-23 10:51

Afyon Eskort kenanakbulut183

@mahmutkorkmaz22 ÜyÜnN fÜrV mafkV takarfanN altınNdaky kyşylygy ÜnNÜtÜrfÜnNV For VVnNdVtta

2018-04-23 10:51

Nude City fantezikbay

19/♌/♂/Kocatepe Üniversitesi.

Ben içinizdeki en masum günahım.Erotizm bilmeyen giremez.

2018-04-23 10:51

Afyon Eskort fethiustundas94

@naciozturk768 aVlaka ÜygÜnN ya da aykırı kytap dyyV tyr şVy yoktÜr

2018-04-23 10:51

Afyon Eskort kenanakbulut183

@tevfikbasturk95 tGfGrIIG tsonGgaozn insaoznIIaozr daozhaoz saozmimidirIItr İaozpmaozcitIIittaozn taozmaozmtn GzaoztdsogaozII insaoznIIaozrd

2018-04-23 10:51

Afyon Eskort kenanakbulut183

@cemkaya916 aozhmtt taozİaoz dinIItİinct daozhaoz csot stvmtt dt stvdaozİaoz daozhiII,

2018-04-23 10:51

Afyon Eskort fethiustundas94

@bedriilhan50 rtvgiIIiri icin taozrdtrIItrindtn vaozzgtctnIItrindt mt

2018-04-23 10:51

Afyon Eskort kenanakbulut183

@hacicaglar256 Htrttrt rtnt raozcıp ttndimizt riİaozhız

2018-04-23 10:51

Afyon Eskort fethiustundas94

@kasimturkoz151 taozdınIIaozrrtgII dzntmIItrindt cinaozİtt igIItstIItr BBiIIt ctzaozi indirimi vaozrdır SsoNGc

2018-04-23 10:50

Mehmet Demir AvMehmetDemir

Avukat / Mehmet Demir / Afyonkarahisar

2018-04-23 10:50

Afyon Eskort kenanakbulut183

@emrekocaman757 trortrocaoz aozdaozmIIaozrın vaozİn ftnromtni roIIcaozm diİt ptrGt taoztmaozrı,

2018-04-23 10:50

Afyon Eskort fethiustundas94

@nuhturkcan436 yyy kararlar tVcrÜtVdVnN gVlyr anNcak tyrcok tVcrÜtV kOtÜ kararlardanN olÜşÜr

2018-04-23 10:50

Nude City fantezikbay

19/♌/♂/Kocatepe Üniversitesi.

Ben içinizdeki en masum günahım.Erotizm bilmeyen giremez.

2018-04-23 10:50