Tweets at Lakhpat, Kutch, Gujarat around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Lakhpat, Kutch, Gujarat 30km.


Search Results

netrakunwar netrakunwar7

@SeaTaBanthi

2019-02-15 02:48

netrakunwar netrakunwar7

@laxmiSh50242343 तिमी लाई त आलु दिने मन्छ ।

2019-02-11 11:38

netrakunwar netrakunwar7

@Asmitakc123 कांग्रेस काहा को हो बिदेशी हो र मित्र नेपाली जनता नै कांग्रेसि हुन मित्र यो बुझ्नर्ुपर्छ ।तपाई कमिस्ट…

2019-02-08 12:38

netrakunwar netrakunwar7

@yogesbhattarai काठमाडौ येस्तो ठाउँ रहिछ जस्ले लुट जाने तेयो हिरो नत्र जिरो ;नेता देश लुटछ्न बेपारी शोझा जनता लुट…

2019-02-08 00:58

netrakunwar netrakunwar7

@nepal_news24 काठमाडौ येस्तो ठाउँ रहिछ जस्ले लुट जाने तेयो हिरो नत्र जिरो ;नेता देश लुटछ्न बेपारी शोझा जनता लुट छ्न…

2019-02-08 00:58

netrakunwar netrakunwar7

काठमाडौ येस्तो ठाउँ रहिछ जस्ले लुट जाने तेयो हिरो नत्र जिरो ;नेता देश लुटछ्न बेपारी शोझा जनता लुट छ्न मिडिया ले का…

2019-02-08 00:57