Tweets at Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do around 30km

It searches the Tweets of Twitter around Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do 30km.


Search Results

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

레리우스 클로버... 광기의 인형사. ...그 남자는 위험해.

2018-12-13 20:10

Randy Hambali randyhambali

menjadi selebtwit yang followers nya dikit adalah jalan ninja-ku.

@malindafitri28 yee, yang bilang lawaq siapa? :P

2018-12-13 20:07

PU AIMAN mhdaimn___

the tings goes skrahhhh pap pap pap

@hazimhalimm Pinjam gambar bro🙏🏻🙏🏻

2018-12-13 19:59

.배소리. super_bae

#Zard #지지말아요 1993
at #spotlight_j
나의 신청곡에 옆자리 사토시 상은 굿초이스라며 나에게 위스키 한잔을 선사해주었다.
게이처럼 보이진 않았다.
사토시 상은 제주도에 골프치러 두번 가…

2018-12-13 19:17

Bunga 🌸 Ehh_wanyyy

Muhammad marwan , 21 🙈

RT @mhdaimn___: Rt sampai negara seberang tahu yang Malaysia masih aman. Kahkah serumpun kepala babi.

2018-12-13 19:13

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

어머, 라그나. 너 여태 저녁도 못 먹은 거니? 정말이지 불쌍하다 못해 눈물이 나려고 하네. 어떻게 하면 이렇게까지 빈곤하고 처절한 생활을 할 수 있는 건지 신기할 정도야.

2018-12-13 19:00

Show this thread scraptionism

Yes, you are right.

@gamilaarief Muslim

2018-12-13 18:42

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@RPEBASE AYOOK EH

2018-12-13 18:31

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

오는 12월 16일부터 설악산 대청봉 등 고지대 탐방로 개방 :

2018-12-13 18:12

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

아직까지도 그런 무기에 의존하지 않으면 생활조차 못하다니, 정말이지 한심하네. 화가 날 정도야.

2018-12-13 18:10

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

신선익 속초시의원 "새로운 운송시스템 도입 고민해야" :

2018-12-13 17:12

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

일이 전부 네 뜻대로 돌아갔다고 좋아하기엔 아직 이르지 않을까?

2018-12-13 17:10

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

Oknum ini jahad sekali

(@chaeyoeq )

2018-12-13 17:05

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

유혜정 속초시의원, 유니세프 아동친화도시조성 제안 :

2018-12-13 16:38

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

속초어업정보통신국.청호항 일원에서 ‘안전 캠페인 전개’ :

2018-12-13 16:30

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

속초시의회, 북양양IC~떡밭재 연결도로 특위 구성 :

2018-12-13 16:28

coyen jfb? xiyeonfr

「ʀᴘ / 2 O O O」🌈 프리스틴 팍시연 그 놀라운 무지개 끝에 금을 의미합니다. 그녀의 미소로 모든 사람들이 행복하게된다. ✨duokyuti ft. xerlaf. #CLxBR

RT @seoxyeonnnn: [My BestFans] @xiyyeona @chaeyoeq @xiyeonfr @skzhwangja @tacyeong @kjuwoo @seoyecnn @nakokyut via

2018-12-13 16:27

kiyol🥨 twcjhiyo

[ Roleplayer . nsfw] ; ✧ ㅡ 안녕하세요! ʙᴇ ᴄʟᴀꜱꜱʏ, ᴋɪɴᴅ ᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ , ʏᴇᴛ ғɪʀᴍ ᴀɴᴅ ꜱᴛʀᴏɴɢ , ʙᴏᴛʜ ᴍᴇɴᴛᴀʟʟʏ ᴀɴᴅ ᴘʜʏꜱɪᴄᴀʟʟʏ 『 PARK JIHYO 입니당 ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ 』97 ˡᶤᶰᵉʳ

RT @najae_minct: @twcjhiyo

2018-12-13 16:23

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

속초 영랑호 생태습지 \'반려견 놀이터\' 결국 이전 :

2018-12-13 16:22

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

속초시, 지역 노사민정 협력 우수지자체 선정 :

2018-12-13 16:14

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

속초시, 외옹치항 여자전용화장실 신설 :

2018-12-13 16:11

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

난 내게 반항적인 개는 좋아하지 않아. 명심해두는 게 좋을 거야, 영웅 씨. 만약 제대로 일하지 않는다면, 쇠사슬에 묶여 감금당하는 것 따위는 아무 것도 아니라고 느끼게 해 줄 테니까.

2018-12-13 16:10

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

속초소방서, 겨울철 화재예방을 위한 ‘전통시장 관계자 간담회’ :

2018-12-13 16:04

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

Up up

2018-12-13 16:03

김창호 scmoa_kr

무너지는 지역상권을 살리기위해 모바일을 활용한 네트워크를 구성해 홍보마케팅에 접목하고 있습니다. 모바일을 이용하여 나만의 장점을 PR하세요.

속초시립도서관에서 온가족이 과학으로 소통해요! :

2018-12-13 16:02

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@baekjiheor Buat aku aja sini dek

2018-12-13 16:02

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@baekjiheor Kak jihoon dikemanain?

2018-12-13 15:52

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@ERPETLS AYOK

2018-12-13 15:51

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@seoyecnn Ngga ikhlas gitu

2018-12-13 15:42

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

100만당1200원이면 4만2천정도 있는거네
비상금할까

2018-12-13 15:37

Semut semutngangrang

kecil dan berambut hitam

@cygnusstar Ada ayam di richeese factory?

2018-12-13 15:33

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@PLAYMFS Mauuuu

2018-12-13 15:29

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

그녀에게 입은 상처… 아직도 다 낫지 않은 모양이네. 무대에 나서기엔 아직 이른 것 아닐까?

2018-12-13 15:10

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

스콘도 맛있지만, 이 파이도 맛있구나. 사과와 건포도? 달면서도 상큼한 맛이야. 아주 마음에 들어. 한 조각 더 주겠니?

2018-12-13 15:10

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

오늘 이벤트카오 미침 진짜 개 ㄹㅇ ㅇㅂㅆㅂ자나

2018-12-13 15:02

Yoga Aditama yogoaditomo

mencintai itu terlalu sebentar, melupakan itu juga terlalu lama

Fade - Jika Denganku: via @YouTube

2018-12-13 15:00

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@jaemidi Done yaaa

2018-12-13 14:54

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@RPEBASE AYOK EH

2018-12-13 14:46

PU AIMAN mhdaimn___

the tings goes skrahhhh pap pap pap

@sara_diandra 3 bulan deposit berape ? Aku share dkt ws.

2018-12-13 14:43

PU AIMAN mhdaimn___

the tings goes skrahhhh pap pap pap

@sara_diandra Tengah di usahakan. Dok larat odo. Nok hadap jem hari2. Hok setengoh jam boleh sapa rumoh. Jadi sejam lebih. Macam babi

2018-12-13 14:41

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Siang

2018-12-13 14:39

`pineyy🍍—jfb? seoyecnn

( rp / 2000. ) Lee seoyeon (이서연) a girl who like chewing gum and ice cream - kodoq @kiminjjyu - sistur? lica - cp : @duaxrebu

RT @seoxyeonnnn: [My BestFans] @xiyyeona @chaeyoeq @xiyeonfr @skzhwangja @tacyeong @kjuwoo @seoyecnn @nakokyut via

2018-12-13 14:35

PU AIMAN mhdaimn___

the tings goes skrahhhh pap pap pap

Dan aku pun give up doh sebab hari2 kene hada jem macam celaka.

2018-12-13 14:26

PU AIMAN mhdaimn___

the tings goes skrahhhh pap pap pap

Sembang2 dengan member dekat keje. Semua kabo rumah aku jauh dari tempat keje.

2018-12-13 14:25

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

[My BestFans] @xiyyeona @chaeyoeq @xiyeonfr @skzhwangja @tacyeong @kjuwoo @seoyecnn @nakokyut via…

2018-12-13 14:23

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

갸빡치지만 다찍음 후 구원하소서

2018-12-13 14:20

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@Jennieswag_ Syadisss

2018-12-13 14:15

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

어째서, 이런 한심하고 굼뜬 아이가 진정한 아오의 계승자로 선택되었던 걸까? 정말이지 이해할 수가 없어.

2018-12-13 14:10

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

지옥ㅇㄱㄷㄱㆍ

2018-12-13 14:09

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@Jxwnyoung Siaplah

2018-12-13 14:07

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@macraron Hahaha udah

2018-12-13 14:07

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@Jennieswag_ Iya nun kalo sama lo awetlah gue

2018-12-13 14:06

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@Jxwnyoung Aduh pakek garis keras lagi nih yang awet ya jadi temen gue

2018-12-13 14:05

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

ㄱㄱㄱㄱ

2018-12-13 14:01

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@Chireennn Bagi dong nun gak ada yang ngurusin nih

2018-12-13 14:01

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Ayok lah nuna

2018-12-13 13:59

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@Jxwnyoung Ada fans nih hahaha

2018-12-13 13:58

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Ayoo

2018-12-13 13:56

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Halo nuna

2018-12-13 13:55

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Hyung

2018-12-13 13:54

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Banyak ya yuk temenan

2018-12-13 13:49

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Halo yena

2018-12-13 13:48

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@twcjhiyo

2018-12-13 13:47

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

Udah ya nun

2018-12-13 13:40

Semut semutngangrang

kecil dan berambut hitam

Setiap orang bisa berbeda keyakinan tentang Tuhan, bahkan ada yang meyakini tidak adanya Tuhan, namun tidak ada sat…

2018-12-13 13:37

Semut semutngangrang

kecil dan berambut hitam

Tahun lahir yang berulang adalah waktu yang lebih pas untuk merenungi umur yang sudah terlewati daripada berpesta…

2018-12-13 13:36

Semut semutngangrang

kecil dan berambut hitam

Kasarnya setiap ada happy birthday, bisa dibilang selamat ya.. kamu mendekat ke kematian

- setiap tahun berharap u…

2018-12-13 13:34

Semut semutngangrang

kecil dan berambut hitam

Happy birthday!!
Lantunan yang baru saja terdengar saat lewat lorong,,
Harapan dan realita
- harapannya panjang umu…

2018-12-13 13:30

글퍙 대출셔틀(알퐁) r_pong52

자라라라ㅏㅏㅑ잡덕
/그림그림 큐틔 섹싀 하랑

아 진짜 개빡친다 르아ㅣㅣㅇ슈ㅏ뺘나아애이ㅣㅣㅣ 으으 동물 계정들가서 얼른 치유해아됴ㅏㅣㅣㅣ이ㅣ닡ㅈ나. 엿스ㅡ기ㅣ

2018-12-13 13:11

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

테르미… 그 남자는 반드시, 이 발로 직접 밟아주겠어.

2018-12-13 13:10

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

말이너무많아

2018-12-13 13:02

tamara nugelor

penikmat hitam manis

@vaincontent ngebantu banget
makasih.. 😭

2018-12-13 12:50

tamara nugelor

penikmat hitam manis

@beauthingy tag aku dong

2018-12-13 12:46

tamara nugelor

penikmat hitam manis

@fancgirling curhat dong

2018-12-13 12:34

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@aestheticsgrlz Iya nun

2018-12-13 12:32

jaemin najae_minct

Parody NCT's Na Jaemin || 2000L

@ERPETLS Yuk

2018-12-13 12:27

Tinky Sarim Kimchi_Yeoja

I love food. I love photos. I love journals. I LOVE MY DAD. I love being a Latter-Day Saint. I love being a Filipino. I love UP, BYU-HAWAII, DLSU. I LOVE LIFE!

Sokcho is L❤️ve!!!😍😍😍 | Watch full video on my channel (link in bio)😘 @ 속초관광수산시장

2018-12-13 12:11

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

네 실력으로, 설마 봐준다거나 하는 말도 안 되는 생각을 하는 건 아니겠지? 제대로 덤비렴. 전력을 다해서.

2018-12-13 12:10

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

어쩐지 피곤하구나. 식사는 간단히 준비해줄래? 그리고 잠시 쉬어야겠어. 방의 정리를 부탁해.

2018-12-13 12:10

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

피방밖은 위험해

2018-12-13 12:01

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

눈이 폭설수준이라 밖에나가면 눈사람되서돌아올까봐 못나가는중

2018-12-13 11:59

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

아카레먹고싶다

2018-12-13 11:54

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

카레빌런이네

2018-12-13 11:52

Tinky Sarim Kimchi_Yeoja

I love food. I love photos. I love journals. I LOVE MY DAD. I love being a Latter-Day Saint. I love being a Filipino. I love UP, BYU-HAWAII, DLSU. I LOVE LIFE!

Ojingo Sundae (Stuffed Squid) and Abai Sundae (North Korean-Style Sausage) | A must try when visiting Sokcho, South…

2018-12-13 11:12

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

어머, 라그나. 오늘도 변함 없이 바보 같은 얼굴이구나. 아니면 열등한 하등 생물은 그게 평범한 얼굴? 정말이지 품위라곤 눈을 씻고 찾아봐도 없구나.

2018-12-13 11:10

왜그랬어나한테 tlqkf_1028

지능상승중

눈봐 눈온다

2018-12-13 11:06

winny mulyasari winnymul

semi-pengangguran | berdikari | with him @TeguhAB

@alifiael Om ganteng :3

2018-12-13 10:37

Semut semutngangrang

kecil dan berambut hitam

Sebagian pemotor itu mungkin berpikir mereka pembalap, mereka lupa dijakarta macet dan banyak yang senasib, sehingg…

2018-12-13 10:24

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

후우… 아무리 심심해서였다곤 하지만, 저 고양이의 상대를 하다니 나도 참. 정말 지치네… 나고, 기이. 잠시 쉬어야겠어. 차를 준비하도록 해.

2018-12-13 10:10

가장 가난한 임금은 최저임금 man6679

국회의원들 문프님 열심히 일하시는동안 공짜밥먹고 반대만 했다 밥값아깝다

2018-12-13 10:03

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@doyyoungk Kok kecyduk sih?!

2018-12-13 09:26

seya seoxyeonnnn

⚪{🇷🇵/🇴🇴🇨} 안녕하세요 프로미스_9 이서연 입니나! ⚪a girl who like gummy bear candy and milk tea so matcha!!!⚪#프로미스_9 panda baby⚪2OOO 년 ⚪

@PLAYMFS AYOKK HEHE

2018-12-13 09:21

H🍥S📧🍥K💄 Wonowonohey

🍗ceekyn🍗 💖180209 💞 180302 💖 180303 💕180818💝The date where MX made my day .

I'm at Seoraksan National Park in 속초시, 강원도

2018-12-13 09:19

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

다른 땐 몰라도, 유령이 무섭다며 벌벌 떨 때의 라그나는 참 재미있단다. 무심코 더 놀리게 될 정도로 말이지.

2018-12-13 09:10

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

자신이 모순 안에 갇혀있다는 것을 깨닫지 못하고 있다니, 정말이지 바보 같은 아이로구나. 조금은 더 기대하고 있었는데, 실망했어.

2018-12-13 08:10

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

가볍게 준비해 줘. 먹고, 바로 외출할 테니까.

2018-12-13 08:05

Show this thread scraptionism

Yes, you are right.

@Cangkemaaann2 @estr__ Dia muslim bak

2018-12-13 08:00

레이첼 알카드 Rachel_krbot

블레이블루의 레이첼 알카드 비공식 반자동 봇. 멘션은 수동으로 반응하니 답신이 늦어도 양해 부탁드립니다. 문의는 DM으로 보내주세요. 질리시면 언팔로우 말고 블록을 부탁드립니다. ※기타 사항은 설명서를 참조 바랍니다.

...좋은 꿈을 꿨어. 오늘은 왠지 즐거운 일이 있을 것 같네.

2018-12-13 07:05

microson microson

강원도 고성군 자작도해변에서 살고 있습니다.

2018-12-13 05:31

이영희 lee5600ee2620

스마트폰 SNS 인터넷 강사

#속초해송정#암소특수부위#돼지갈비 #삼겹살

2018-12-13 05:31